Pantarey Fundacja przeprowadziła 17 maja 2022 r. seminarium nt. „Współpracy NGO Europy Środkowo-wschodniej w czasach kryzysu” jako wydarzenie towarzyszące konferencji „The Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis: Supplementary Human Dimension Meeting II” zorganizowanej w 16-17 maja 2022 r. w Wiedniu w siedzibie OBWE.

Streszczenie: Europa Środkowo-wschodnia doświadczyła wielu wstrząsów międzynarodowych. Wiele z nich, jak kryzys instytucji podstawowych praw i wolności w ramach polityki państwa narodowego w czasie pandemii, konfliktu zbrojnego na Ukrainie i fali migracji uchodźców do państw graniczących z Ukrainą, wpływają na wszystkie sfery życia, w tym nowe wyzwania dla organizacji pozarządowych. Na wydarzeniu rozmawialiśmy z ekspertami i przedstawicielami NGO z Austrii, Niemiec, Polski, Ukrainy i innych państw o tych wyzwaniach i możliwościach współpracy między organizacjami pozarządowymi z Europo Środkowo-wschodniej w ramach celów OBWE.

Pierwszym tematem jakie omówiliśmy na seminarium był tzw. Traktat Pandemiczny WHO, który w 2022 roku jest negocjowany przez państwa członkowskie WHO.

Elisabeth Sabatisch Wolf z niemieckiej organizacji pozarządowej PAX Europa przedstawiała czym ma być tzw. Traktat Pandemiczny WHO oraz jakie zagrożenia dla suwerenności w polityce zdrowotnej i praw człowieka do życia i poddawaniu się eksperymentom leczniczym może on nieść ze sobą.

Pani Elisabeth Sabatisch Wolf podkreśliła, że jeszcze jest czas działania dla organizacji pozarządowych zarówno na poziomie swoich państw ale organizacji pozarządowych gdyż draft tekstu traktatu jest negocjowany i ma być opublikowany w sierpniu 2022.

Następne wystąpienie dotyczyło uzależnieniu organizacji pozarządowych i mediów od władz publicznych oraz korporacji międzynarodowych podczas pandemii. Pan Christian Zeitz z austriackiego Stowarzyszenia Wiedeńskich Akademików oraz szef Instytutu Stosowanej Ekonomii z Wiednia przedstawił problem coraz większej zależności od rządów organizacji pozarządowych i mediów.

Następnie uczestnicy dyskusji rozważali możliwości jakie mają organizacje pozarządowe i media aby być nadal niezależnymi oraz jak przygotować się na następne kryzysy.

Christian Zeitz zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w tworzącym się „Centrum Kontynentalizmu” pod Wiedniem przeznaczonym do koordynacji współpracy między organizacjami pozarządowymi, a drugim sektorem firm Europy Środkowo-wschodniej w projektach społecznie zaangażowanego biznesu.

Głos w dyskusji wzięła także przedstawicielka ukraińskiej organizacji pozarządowej, która opowiedziała o ich działaniach w czasie trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Fundacja Pantarey uczestniczyła także w sesji plenarnej konferencji „The Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis: Supplementary Human Dimension Meeting II” zorganizowanej w 16-17 maja 2022 r. w Wiedniu w siedzibie OBWE.