Zapraszamy do obejrzenie seminarium „Nowe formy cenzury, nowych mediów” która jako wydarzenie towarzyszące odbyło się 13 marca 2023 roku w Wiedniu w siedzibie OBWE.

Nagranie livestream na Youtube:

Retransmisja na platformie BanBye:

Wystąpienie przedstawiciela fundacji Michała Specjalskiego na plenum konferencji: