W Warszawie w dniach od 26 września do 7 października 2022 roku odbyła się konferencja Warsaw Human Dimension COnferance zorganizowana przez Polskę przewodniczącą w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 roku oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHiR OBWE). Konferencja została zorganizowana jako zastępstwo co rocznej konferencji ODHiR Human Dimension Implementation Meetings w związku z obstrukcją Federacji Rosyjskiej.

Konferencja zgromadziła ponad 1500 uczestników reprezentujących rządy państwa członkowskich OBWE, organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas dwutygodniowego wydarzenia poruszono wiele tematów związanych z ochroną praw człowieka w ramach państw członkowskich OBWE. Agenda wydarzenia jest dostępna na stronach organizatora tutaj.

Pantarey Fundacja po raz kolejny uczestniczyła w konferencji biorąc czynny udział w dyskusji plenarnej i wydarzeniach towarzyszących. W tym roku fundacja nie organizowała własnych wydarzeń towarzyszących. Głównym tematem na który Pantarey zwróciła uwagę to dyskryminacja mniejszości polskiej w Republice Litewskiej.