GŁÓWNE ZDARZENIA W 2019 ROKU

Styczeń-luty 2019

Kontynuacja projektów RePoland, ReNorge, Geopoliti, ReForum, Pomoc Polakom w 2019 r.

            Fundacja kontynuowała w 2019 roku projekty z poprzednich lat w tym prowadzenia szkoły języka norweskiego on-line „RePoland” w ramach działalności gospodarczej, projektu promocji polskich firm w Norwegi ReNorge jako odpłatną działalność pożytku publicznego oraz nieodpłatne działalności pożytku publicznego tj. portal ekspercki geopoliti.org zajmujący się komunikacją międzynarodową między ekspertami w tym patronatami medialnymi nad wydarzeniami w Polsce i za granica kraju, międzynarodowe seminaria eksperckie ReForum oraz projekt Pomoc Polakom w transgranicznych sprawach szczególnie dotyczące cywilnych aspektów tzw. porwań rodzicielskich występując w sądach jako interwenient uboczny, interweniując w instytucjach publicznych jak Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Senat RP i międzynarodowych jak konferencji Human Dimension Implementation Meetings organizowanej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Podsumowanie wniosku oferty do Senatu RP zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą „Pomoc prawna Polakom za granicą Polski”.

            W styczniu podsumowaliśmy także projekt fundacji stworzenia funduszu dla opłacenia kosztów sądowych dla Polaków za granicą w sądach krajów zamieszkania głównie dotyczących transgranicznych spraw rodzinnych oraz interwencji fundacji, który ostatecznie fundacja nie uzyskała dotacji dotyczącej wniosku numer BPOL.0412.053.2019 AS z Senatu RP.

Udział w Akcji „Murem za Konsultem”.

       W związku z informacjami medialnymi o zamiarach wydalenia z Norwegii Radcy Ministra Konsula RP Sławomira Kowalskiego fundacja poparła akcję „Murem za Konsulem” oraz wezwała Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do działań odwetowych w przypadku wydalenia konsula przez Norwegię. Sprawa wydalenia Konsula RP Sławomira Kowalskiego była głośno omawiana zarówno w mediach polskich, jak i norweskich. Powodem oficjalnym wydalenia miałyby być skargi Urzędu ds. Ochrony Dziecka „Barnevernet” na ingerencję Konsula w proces odbierania dzieci polskim rodzinom i przekazywanie ich zastępczym rodzinom w Norwegii. Policja norweska w Hamar naruszyła art. 63 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku.

Marzec 2019

5 marca 2019 – Fundacja zostła zaproszona przez HKTDC-Radę Rozwoju Handlu Hongkongu w otwarciu nowego chińskiego roku w Warszawie.

       Przedstawiciele Zarządu Pantarey świętowali 5 marca na zaproszenie Brand Hong Kong na zakończenie karnawału w Warszawie i rozpoczęcie Chińskiego Roku organizowanego przez HKTDC Warsaw. Gospodarzami wydarzenia byli William Chui, Dyrektor HKTDC na Europę, Azję Centralną i Izrael oraz Bill Li, Dyrektor Biura Ekonomiczno-Handlowego Hongkongu w Berlinie. Wieczór uświetnił występ zespołu muzycznego z Hongkongu.

5-6 marca 2019 – The Security & Counter Terror Expo w Londynie

       Fundacja wzięła udział w Security & Counter Terror Expo (SCTX) w Londynie 5 i 6 marca, na dwudniowy, show we wtorek i środę na Stadionie Olimpia. Na targach fundacja w ramach misji studyjnej i w ramach projektu Geopoliti.org nawiązała kontakty w branży bezpieczeństwa. Wydarzenie, na którym wzięli członkowie FBI, agencji policji Unii Europejskiej Europolu i Metropolitan Police będą tam, aby podzielić się swoimi najnowszymi strategiami walki z terroryzmem.

18 marca 2019 – Udział w sprawie IACa712/18 Katarzyny Nowak w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

       Fundacja wniosła o dostęp do sprawy jako interwenient uboczny w Sądzie Apelacyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 18 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze I ACa 712/18. Sprawa dotyczyła odebrania dziecka przebywającego wraz z matką w Polsce na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. Sąd potraktował więc sprawę z wniosku prokuratora jako zupełnie odrębną sprawę będącą sprawą o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 31 ustawy. Wniosek prokuratora jako złożony po wejściu w życie ustawy wskutek wyłączenia stosowania art. 577 k.p.c. do spraw z konwencji haskiej stracił podstawę prawną. Sąd Apelacyjny w Warszawie na rozprawie oddalił apelację prokuratora.

22 marca – Udział w konferencji Warsaw Conference on the role and position of NGOs in the Council of Europe .

                   Zarząd fundacji wziął udział   w konferencji poświęconej 70-leciu Rady Europy i roli trzeciego sektora w działalności tej organizacji, która odbyła się 22 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, czerpiąc z dorobku III Szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie w 2005 roku i podkreślając wagę Deklaracji Warszawskiej i jej Planu Działań, w których nowy nacisk położono na znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i opowiadając się za potrzebą zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w pracach Rady Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Rada Europy i Uniwersytet Warszawski zorganizowały międzynarodową konferencję na temat roli organizacji pozarządowych Organizacje (NGO) w Radzie Europy. Efektem konferencji jest wniesienie wkładu w proces refleksji nad przyszłością Rady Europy i posłuży jako podstawa do dalszych dyskusji na temat udziału organizacji pozarządowych w strukturach Organizacji.

Udział jako interwenient uboczny w sprawie III Nsm 342/19/1 Natalii Nowak w związku z wyjazdem z dzieckiem w Finlandii w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

       Pantarey na podstawie art. 61 § 2 k.p.c. brała udział jako interwenient uboczny w sprawie rodzinnej Polki w Sądzie Rejonowym w Chorzowie. Polka walczyła o prawa do dzieci ograniczone na wniosek Finlandii, po tym, jak zwróciła się o pomoc do tamtejszej opieki społecznej, która odebrała jej dzieci i wysłała do Polski pod opieki ich babci. Spraw dotyczy związku z Polki z Marokańczykiem w Finlandii, który nie chciał zajmować się dziećmi, a kobieta podróżowała po Europie z dziećmi, będąc, jak twierdziła ofiarą handlu ludźmi.

Kwiecień 2019 

5-7 kwietnia 2019  – Promocja polskiej firmy Comeco S.A. na targach Plantasjen w Norwegii

                   Fundacja Pantarey 5-7 kwietnia 2019 roku promowała na największym wydarzeniu branży ogrodniczej w Norwegii innowacyjne polskie metody produkcji. Rynek norweski zainteresowany jest konkurencyjnymi cenami i jakością produktów ogrodniczych polskich plantatorów i producentów. Fundacja pomagała polskim innowacyjnym firmom wprowadzić swoje ekologiczne produkty i rozwiązania produkcyjne na wymagający rynek norweski w ramach projektu ReNorge.

10 kwietnia 2019 – Patronat medialny Geopoliti.org – Geopolityczna Gra Mocarstw” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie pt. Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa, która odbyła się 10 kwietnia 2019 roku

       10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się III edycja konferencji Geopolityczna gra mocarstw. Europa staje przed wieloma dylematami rozwoju w każdym aspekcie: politycznym, militarnym, cybernetycznym, gospodarczym i energetycznym. Portal fundacji Geopoliti.org wsparł wydarzenie patronatem medialnym.

3-10 kwietnia 2019 – Interwencja w formie Listu otwartego do Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP w sprawie zmian kkw i kk.

                        Fundacja interweniowała do Prezydenta RP w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy (druk 3028), który 22 marca przekazano Prezydentowi RP do podpisu. Fundacja wskazywała, że kontrowersje budzi przede wszystkim § 2a ustawy, w którym stwierdza, że to kierownik zakładu psychiatrycznego lub biegli decydują czy osoba umieszczona w zakładzie może skorzystać z osobistego stawiennictwa na rozprawie sądowej. Oznaczało to według fundacji naruszenie w art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 EKPCz.

Maj 2019

7-9 maja 2019 EXPO Power w Poznaniu oraz Norweski Dzień Innowacyjności

       Targi Expopower to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Wydarzeniu towarzyszył Norweski Dzień Innowacyjności w Poznaniu. Fundacja promowała na targach udział polskich firm w największych targach branżowych elektroenergetycznych w Norwegii we wrześniu 2019 w polskim pawilonie, który organizowała dla głównego organizatora na targach Achilles Live 2019.

9-10 maja – Gdańskie Dni Elektryki

       Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk kolejny raz zorganizowało Gdańskie Dni Elektryki. GDE po raz pierwszy odbyły się na wiosnę (a nie jak dotąd jesienią), czyli w dniach 9-10 maja 2019 r. Fundacja promowała na targach udział polskich firm w największych targach branżowych elektroenergetycznych w Norwegii we wrześniu 2019 w polskim pawilonie, który organizowała dla głównego organizatora na targach Achilles Live 2019.

15-17 maja 2019 – Udział w Dniach Skandynawskich w Szczecinie

6. edycja wydarzenia Dni Skandynawskich to kontynuacja rozpoczętej w 2013 r. idei stworzenia w Szczecinie aktywnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy Polską a Skandynawią. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: JE Ole Egberg Mikkelsen Ambasador Królestwa Danii, JE Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii, JE Stefan Gullgren Ambasador Królestwa Szwecji, eksperci Ministerstw, przedstawiciele środowisk akademickich, samorządowych, a także przedstawiciele biznesu, przedsiębiorców, środowisk pozarządowych, artystycznych i kulturalnych. Fundacja jako aktywnie działająca organizacja pozarządowa działająca w zakresie zbliżenia Polski i Norwegii wzięła czynny udział w wydarzeniu.

29 maja 2019 – Udział w sprawie n 154/18 dotyczące Katarzyny Nowak w Sądzie Rejonowego we Włoszech w Rovigo.

                   We Włoszech w regionie Wenecja w Sądzie Rejonowym w mieście Rovigo odbyła się 29 maja 2019 roku rozprawa karna dotycząca pani Katarzyny Nowak oskarżonej przez byłego partnera Marokańczyka o tzw. „porwanie rodzicielskie”. Panią Nowak objął opieką konsularną Wicekonsul Bartosz Skwarczyński z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. Pantarey Fundacja jako organizacja pozarządowa dołączyła do sprawy w reprezentacji Prezes Mai Ruben i Wiceprezesa Michała Specjalskiego.

Sprawa dotyczyła wyjazdu pani Katarzyny Nowak z córką z Włoch do Polski, kiedy miała ona pełne prawa rodzicielskie, ale nie poinformowała ojca dziecka o wyjeździe, gdyż obawiała się o zdrowie i życie dziecka oraz nie zdawała sobie sprawy z karalności w wyniku wyjazdu z własnym dzieckiem z Włoch, za co w Polsce nie jest to karane.

                   Po przesłuchaniu zgłaszającego o ukaranie pani Nowak byłego partnera z Maroka, przedstawienia przez strony dokumentacji policyjnych, medycznych i sądowych z Włoch i Polski sędzia postanowiła o odroczeniu sprawy aż do listopada i grudnia 2019 roku. Z przedstawionych dowodów szczególnie bulwersujące dla zgromadzonych na sali wydały się zrzuty z ekranu profilu społecznościowego Marokańczyka, gdzie córkę pani Nowak ubiera w burkę oraz instrumentalnie wykorzystuje do przedstawienia własnych politycznych poglądów przez umieszczenie zaangażowanego politycznie napisu na ubraniu córki wzywającego do solidaryzowania się Palestyńczykami w walce z Izraelem. Fundacja skontaktowała Polkę z adwokatem we Włoszech od spraw międzynarodowego prawa publicznego, prawa UE i spraw rodzinnych, który miał reprezentować panią Katarzynę Nowak w sprawie cywilnej.

Czerwiec 2019

11-13 czerwca 2019 – Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE 2019).

       W dniach 11-13 czerwca 2019 r. w siedzibie Warsaw Ptak Expo odbyły się Warszawskie Targi Humanitarne 2019 (Warsaw Humanitarian Expo 2019). Fundacja wzięła udział w targach i nawiązała kontaktu do potencjalnych partnerstw w przyszłości z organizacjami z Jordanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do których fundacji została zaproszona na misję studyjną do Ammanu, oraz na targi humanitarne DIHAD 10-12 marca w Dubaju 2020 roku.

16 czerwca 2019 wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie danych dotyczących konwencji haskiej

       W związku z prowadzonym badaniem dotyczącym stosowania nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach z konwencji haskiej ds. cywilnych uprowadzeń dzieci polskich rodziców w krajach EOG fundacja wystąpiła do szeregu instytucji jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa i Sąd Najwyższy w trybie informacji publicznej do uzyskania informacji ilościowej w tym zakresie, na co odpowiedział Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

17 czerwca 2019 – New Silk Rout Longhua w Warszawie

Fundacja wzięła udział w spotkaniu dot. wsparcia dla inwestorów, importerów i eksporterów zainteresowanych współpracą z dzielnicą Longhua miasta Shenzhen – „Chińskiej Doliny Krzemowej”. Spotkanie odbyło się w hotelu Regent Warsaw, po którym fundacja została zaproszona do odwiedzin miasta Shenzen w 2020 roku.

Lipiec 2019

3-4 lipca 2019 – Patrona medialny nad Szczytem Bałkanów Zachodnich w Poznaniu

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu zorganizowany przez polską prezydencję w Procesie Berlińskim odbył się 3-5 lipca 2019 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Portal fundacji Geopoliti.org przeprowadziło akredytowaną relację jako jedno z dwóch prywatnych mediów z Forum Think-Tanków, Forum Obywatelskiego oraz konferencji OECD.

       3 lipca Szczyt ministrów i liderów państw Procesu Berlińskiego poprzedziło Think-Tank Forum, w którym wzięli udział eksperci ośrodków analitycznych oraz organizacji pozarządowych z państw Bałkanów Zachodnich i niektórych krajów UE biorących udział w Procesie Berlińskim. Forum zorganizowane przez rządowy Ośrodek Studiów Wschodnich i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Pierwsze Think Tank Forum odbyło się w dniach 13-14 maja w Skopje, ale dopiero w Poznaniu zostało one zorganizowane przed oficjalnym szczytem Procesu Berlińskiego, podnosząc jego rangę oraz poszerzającą formułę samego Szczytu Bałkanów Zachodnich.

       W ramach Szczytu Bałkańskiego 4 lipca odbyło się także Forum Społeczeństwa Obywatelskiego z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. Wydarzeniem towarzyszącym w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich było Forum Biznesu. Inicjatorem Forum Biznesu było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii a współorganizatorem PAiH.

[Exclusive Geopoliti.org] Think-Tank Forum i Forum Obywatelskie podczas Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu 3-4 lipca 2019 – Geopoliti.org

Wrzesień 2019

18-19 września 2019 – organizacja pawilonu firm polskich na targach elektroenergetycznych „Achilles Live 2019” w Norwegii.

                   Fundacja Pantarey w ramach projektu ReNorge promocji polskich firm w Norwegii organizowała polski pawilon na branżowych targach elektroenergetycznych Achilles Live 2019, które odbyły się 18-19 września w Gardermoen. Achilles Live 2019 to branżowe spotkania gdzie menadżerowie zakupowi z norweskich, duńskich, islandzkich i szwedzkich firm dystrybutorów sieci elektrycznej spotykają się dostawcami usług.


            Wydarzenie jest organizowane przez brytyjsko-norweską organizację zajmującą się sprawdzaniem dostawców a udział w rejestrze przez nią prowadzoną umożliwia startowanie w przetargach na największe realizacje na rynkach skandynawskich. Fundacja jako partner Achilles zorganizował polski pawilon, tłumaczenia materiałów reklamowych oraz tłumaczenia samych spotkań na stoisku i spotkaniach B2B. Wydarzenie ma przede wszystkim charakter spotkań zainteresowanymi współpracą bezpośrednią między firmami. Z tego względu na jednym wydarzeniu polskie firmy biorące udział w projekcie ReNorge mogły spotkać się z największymi firmami ze Skandynawii z branży elektroenergetycznej w jednym miejscu. Udział w wydarzeniu umożliwił liczne kontakty bezpośrednie oraz pozycjonowanie marek polskich firm wśród największych dostawców na rynku norweskim.

ReNorge na targach elektro-energetycznych Achilles Live 2019 w Norwegii | Fundacja Pantarey

20 września 2019 – interwencja uboczna w sprawie Konwencji Haskiej ds dzieci w sprawie Moniki Grzybowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

      Fundacja została dopuszczona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie jako organizacja pozarządowa do sprawy apelacyjnej pani Moniki Grzybowski w sprawie wniosku o wydanie jej córki do USA na mocy Konwencji Haskiej. Fundacja wnioskowała o przeprowadzenie dowodu z zeznać dziecka na podstawie art. 10, 12 i 13 Konwencji o Prawach Dziecka oraz poparła wnioski dowodowe adwokata reprezentującego matkę. Sąd oddalił wnioski i oddalił apelację oraz przychylił się do strony przeciwnej, oraz prokuratury o wydaniu dziecka do USA. Prokurator w uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdziła m.in. że pani Monika może wrócić do USA i utrzymywać się z zasiłku dla osób bezrobotnych. Sprawę podniesiemy na Human Dimension Implementation Meetings OBWE jako przykład niestosowania przez polskie sądy Konwencji o Prawach Dziecka i nie badanie faktyczne dobra dziecka, na które się powołują w postępowaniach z Konwencji Haskiej do spraw dzieci. Sąd Apelacyjny orzekł wydanie dziecka do USA oraz oddalił wnioski dowodowe pełnomocniki Moniki Grzybowski, której polecił wyjazd do USA na zasiłek dla bezrobotnych.

Interwencja uboczna w sprawie VIII Ca 381/19 Alodny Pajączkowskiej w Sądzie Okręgowym w Toruniu

Fundacja wniosła na podstawie art. 61 k.p.c. o dostęp do sprawy z Konwencji Haskiej w sprawie cywilnych aspektów uprowadzenia dzieci po stronie Polki Aldony Pajączkowskiej, która wyjechała z dzieckiem z Włoch i ojciec dziecka uruchomił postępowanie w trybie konwencji haskiej. Sąd Okręgowy finalnie 16 października 2020 roku dopuścił fundację oraz postanowił nie wydawać dziecka za granicę do Włoch ze względu na najlepiej pojęty interes dziecka. Sprawa ma także wymiar spraw cywilnej o prawa rodzicielskie w Sądzie Okręgowym w Wenecji we Włoszech.

24-26 września 2019 – wystąpienie na planem konferencji Human Dimension Implementation Meetings OBWE oraz organizacja seminarium z udziałem przedstawicieli USA, Rosji i RPO dotyczącym kryminalizacji tzw. „porwań rodzicielskich” a art. 8 prawa człowieka.

       Fundacja Pantarey wzięła czynny udział w tegorocznej największej na świecie dwutygodniowej konferencji dotyczącej realizacji praw człowieka i podstawowych wolności w krajach zrzeszonych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W tym roku przedstawialiśmy sprawę łamania praw człowieka przez poszczególne kraje Europy Zachodniej w związku z karaniem za tzw. transgraniczne porwania rodzicielskie, czyli sytuacje, w których jeden rodzic z pełnymi prawami rodzicielskimi wyjeżdża z dzieckiem za granicę, w następstwie na wniosek drugiego rodzica odbiera mu się dziecko Konwencją Haską, a dodatkowo skazuje na więzienie w kraju, z którego wyjechał.

       Zorganizowaliśmy także wydarzenie towarzyszące konferencji. W seminarium wzięli udział m.in. przedstawiciele Departamentu Stanu USA, Stałej Misji przy OBWE Federacji Rosyjskiej, a także przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy wzięli czynny udział. Seminarium podsumowały historie dwóch Polek Aleksandry Kondrackiej Cools i Aldony Pająkowskiej, którym naruszono prawa człowieka w zakresie Konwencji Haskiej czy Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z oskarżeniem o tzw. transgraniczne „porwanie rodzicielskie”.

                   Naszą prezentację podsumowaliśmy rekomendacjami dla krajów łamiących art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka                             i podstawowych wolności tzn. depenalizację porwań rodzicielskich wobec rodziców mających pełnię praw rodzicielskich a organom centralnym poszczególnych państw stosujących Konwencję Haską z 1980 roku wprowadzenie obligatoryjnego przesłuchania dzieci przez sądy w sprawach ich dotyczących zgodnie z art. 12 Konwencji Praw Dziecka.

Relacja z seminarium Pantarey na Human Dimension Implementation Meetings 2019 | Fundacja Pantarey

Październik 2019

1-4 października 2019 – Udział w Dniach Kreatywności w Warszawie

W ramach wydarzeń w Warszawie (1-4.10.2019) odbędą się dwie cykliczne konferencje organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury, tj. czwarta już edycja konferencji Music Export Conference poświęconej tematyce eksportu muzyki oraz konferencji Mastering the Game, dedykowanej prawnym i biznesowym aspektom rynku gier wideo. Fundacja została zaproszona przez prezydenta Canadian Music Week Neila Dixona do organizacji delegacji muzycznej na wydarzenie w 2020 r. Fundacja prowadziła także wstępne rozmowy z producentami i dystrybutorami w celu zorganizowania misji gospodarczej na targi filmów w Los Angeles w 2020 r.

9 października 2019 – Udział w PAiH Forum Biznesu

                   Fundacja wzięła udział w PAiH Forum Biznesu. Wydarzenie było skierowane do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Koncepcja programowa zakłada szeroką formułę aktywności merytorycznych zapewniającą pełny proces obsługi przedsiębiorcy w obszarach eksportu i inwestycji.

29-30 października 2019 – Patronat medialny konferencji CyberSec

       W Katowicach odbyło się piąte forum cyberbezpieczeństwa „CYBERSEC 2019 CEE” zorganizowane przez Instytut Kościuszki pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 roku. Tegoroczne forum pod hasłem „cyfrowego D.N.A.” miało szczególną uwagę przeznaczyć na podporządkowanie rozwoju cyfrowego, stawiając w centrum człowieka. Tegoroczne forum objął patronatem portal fundacji Geopoliti.org.

[Exclusive Geopoliti.org] Raport z CYBERSEC 2019 w Katowicach 29-30 października

Listopad 2019

6 listopada 2019 – Intwerwencja uboczna w sprawie XI VCSK 389/19 dotyczącej konwencji haskiej Aleksandry Kondrackiej-Cools w Sądzie Najwyższym w Warszawie

       Fundacja w związku z ochroną równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne, bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie obywateli wnioskowała o dostęp do sprawy, w której Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć kwestię dwóch sprzecznych ze sobą wyroków dotyczących opieki nad dzieckiem w związku z rodziną sprawą transgraniczną między Polską a Francją dotyczącą dziecka Polki.

16 listopada 2019 – Udział w Dniach Służby Zagranicznej 

       Fundacja jako organizacja pozarządowa podlegająca pod nadzór Ministra Spraw Zagranicznych wzięła udział w Dniach Służby Zagranicznej. Z okazji Dnia Służby Zagranicznej ministerstwo otworzyło drzwi dla zwiedzających. Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Otwartego był „2019 – rok ważnych rocznic”. Wszyscy zainteresowani historią polskiej Służby Zagranicznej oraz codzienną praktyką dyplomatyczną mogli zwiedzić budynki i pomieszczenia MSZ, w tym gabinet ministra, salę im. Jerzego Giedroycia czy Centrum Prasowe. Zapoznali się również z działalnością Instytutów Polskich i ambasad w zakresie promocji współczesnej Polski, polskiej kultury i historii. W związku z przypadającymi w 2019 roku rocznicami wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (15-lecie) i NATO (20-lecie) zaprezentowane zostały także dwie wystawy tematyczne. Dodatkowo zwiedzający mogli zobaczyć dokumenty akcesyjne potwierdzające przystąpienie Polski do UE i NATO. Fundacja jako organizacja pozarządowa zajmująca się dyplomacją publiczną pogratulowała Ministrowi SZ ponownego wyboru na urząd.      

Grudzień 2019

15 grudnia 2019 – wystąpienie na zaproszenie środowisk matek i ojców w sprawie zmian w ustawie o Organie Centralnym ograniczający prawa rodziców w sprawach transgranicznych

       Wiceprezes Michał Specjalski wystąpił w na zaproszenie środowisk kobiet, w których sprawach fundacja wkraczała jako interwenient uboczny w 2018 i 2019 roku. W wypowiedzi przedstawiciela fundacji chodziło o nowelizację k.k., gdzie wycofano penalizację porwań rodzicielskich pod presją społeczną, a także szkodliwym zapisie w ustawie o organie centralnym tj. niestosowaniu art. 577 k.p.c. pozwalający zmienić postanowienie przez sąd w sprawach z konwencji haskiej, wysyłanie Europejskich Nakazów Aresztowania wobec polskich rodziców przez państwa europejskie łamiące art. 8 EKPCz, czyli prawa do życia prywatnego i rodzinnego oraz o art. 12 Konwencji Praw Dziecka, czyli o nieprzesłuchiwanie dzieci przez polskie sądy.

Ustalenia z Ptak Warsaw Expo dotycące Warsaw Energy Expo na rok 2020

Organizator targów Warsaw Energy Expo – które miał się odbyć 7-8 maja 2020 r., w Ptak Warsaw Expo skierował do fundacji zapytanie o organizację pawilonu firm skandynawskich związanych z branżą energetyczną oraz organizacją seminarium eksperckiego dotyczącego współpracy polskich i norweskich firm energetycznych, Wydarzenie miało być zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Na targach miała się odbyć gala wręczenia nagród „Elektrolaur Mazowsza im. Kazimierza Szpotańskiego oraz różne konferencje min. „Elektromobilność w transporcie i energetyce”. W grudniu negocjowaliśmy warunki współpracy w tym wydzielenie strefy skandynawskiej przez organizatora targów, w której Wystawcy będą mogli prezentować swoje rozwiązania z branży energetycznej, nawiązując kontakty biznesowe ze stroną polską. Organizator był zainteresowany zorganizowaniem przez fundację seminarium na targach i mieliśmy zaprosić przedstawicieli firm skandynawskich oraz ekspertów z Norwegii.

Translate »