GŁÓWNE ZDARZENIA W 2018 ROKU

I kwartał  – styczeń, luty, marzec 2018

            W pierwszym kwartale 2018 roku fundacja przygotowała projekt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”. Projekt pt. „Współpraca transgraniczna parków naukowo-technologicznych w Europie Środkowej” którego partnerami były Park Naukowo-Technologicznych w Opolu Sp. z o.o. oraz The South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising z Czeskich Budziejowic z Republiki Czeskiej nie otrzymał dofinansowania od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w związku z czym projekt nie został zrealizowany.

            Fundacja przygotowała także dwie oferty do Senatu RP w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granica „Wzmacnianie pozycji Polsko-Norweskiego Stowarzyszenia w More og Romsdal w Norwegii” oraz „Program stypendialny edukacji dzieci i dorosłych w regionie More og Romsdal w Norwegii” które nie otrzymały dotacji.

            Celem projektów była pomoc Stowarzyszeniu Polsko-Norweskiemu w More og Romsdal w rozwoju polskiej szkoły dla dzieci w Norwegii. Lekcje miały obejmować podstawowy poziom nauczania języka polskiego, historii Polski, muzyki i plastyki. Ponadto oferent prowadzący szkołę nauki języka norweskiego miał zapewnić pomoc w nauce języka norweskiego dla dorosłych osób w regionie More og Romsdal, którzy maja ograniczone możliwości finansowe w tym zakresie. Projekty nie otrzymały dofinansowania od Senatu RP w związku z czym nie zostały zrealizowane.

II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec 2018

            W drugim kwartale 2018 roku fundacja skoncentrowała się na rozwijaniu partnerstw  z organizacją Stowarzyszenia Wiedeńskich Akademików (Wiener Akademikerbund) we współpracy bilateralnej w ramach udziału konferencji Human Dimension Implementation Meetings organizowaną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 10-21 września 2018 roku w Warszawie w związku z czym podpisano list intencyjny między organizacjami. W związku z wizytami Pantarey w Wiedniu w 2017 roku Austriacy zostali zaproszeni do Warszawy na rozmowy o współpracy w ramach HDIM OBWE oraz o przedstawienie sytuacji w Austrii po wyborach parlamentarnych. Seminarium zorganizowane przez fundację Pantarey o nowym prawicowym rządzie Austrii odbyło się 27 kwietnia w Warszawie. Przedstawiciele Wiener Akademikerbund i niezależni eksperci z Austrii przedstawili genezę zmiany władzy w Austrii oraz perspektywę na politykę Austrii w prezydencji Austrii UE w 2018 roku. 

            Christian Zeitz przedstawił początki zmiany politycznej w Austrii przedstawiając historyczne tło zmian współczesnej Austrii. Christian Zeitz jest dyrektorem naukowym Instytutu Stosowanej Ekonomii Politycznej, a także doradcą politycznym i konsultantem ds. zarządzania. Wcześniej był sekretarz generalny Austriackiej Partii Ludowej w Wiedniu. Jest aktywnym orędownikiem Austriackiej Szkoły Ekonomicznej (F.A. Hayek), ekspertem od islamu, ekspertem w dziedzinie socjologii stosowanej religii i teorii kultury.

            Gregor Hochreiter przedstawił analizę zmian politycznych w Austrii i perspektywę austriackiej prezydencji w UE. Gregor Hochreiter jest ekonomista, autor kilku publikacji (artykułów, książek) ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej szkoły ekonomii,  w szczególności w zakresie zagadnień monetarnych, a także prawa naturalnego. Nauczał na uniwersytetach w Austrii, Niemczech i Liechtensteinie. Wykładowca i jest autorem ekonomicznym.

Partnerstwo między organizacjami polegało na koordynacji działań w ramach HDIM OBWE 2018.

           

            W drugim kwartale 2018 roku fundacja rozwijała także współpracę z partnerem norweskim w ramach programu ReNorge zainteresowanym opracowaniem i wdrożeniem technologii do oczyszczania wód morskich w ramach własnej technologii polegającej na hydraulicznym systemie napędzany falami morskimi do cyrkulacji dużych ilości wody z dna morskiego na powierzchnię, którego efektem ubocznym jest wytwarzanie energii energetycznej czyli tzw. błękitna energia. Technologiczna spółka norweska zainteresowała się partnerstwem w opracowaniu, wdrożeniu, finansowaniu i transferu technologicznego do Polski w ramach jej licencjonowania. W związku  z zastosowaniem potencjalnym technologii do oczyszczania Bałtyku konsorcjum polsko-norweskie fundacji i norweskiej spółki zaakceptowane przez Estonię sprawującą prezydencję corocznego forum EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) wzięło udział w konferencji 4-5 czerwca.

Na zdjęciach: system hydrauliczny poruszanych falami morskimi na lokalizacji testowej przy Wyspach Kanaryjskich.

III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień 2018

      W ramach projektu Pomocy Polakom fundacja w roku akademickim 2018/2019 otworzyła z Federacją Uczelni Aglomeracji Warszawskiej studia częściowo on-line dedykowane dla Polaków mieszkających poza granicami Polski. Dzięki studiom on-line będzie możliwość nauki języka obcego z kraju w którym Polacy żyją on-line oraz zdawania pozostałych przedmiotów na zjazdach weekendowych w Warszawie 3-4 razy w semestrze.

      Dzięki studiom Polacy na emigracji mogą uzyskać tytuł licencjata wyższej uczelni  w systemie bolońskim oraz przygotuje do państwowego egzaminu językowego w kraju którym przebywasz. Studenci po zakończeniu każdego semestru otrzymują certyfikat językowy poświadczający godziny i poziom.    Po ukończeniu 3 letnich studiów dyplom od uczelni wyższej oraz aby zakończyć cały kurs językowy będą musieli podejść do egzaminu państwowego w kraju pobytu.

      W pierwszym roku akademickim otworzone zostały cztery kierunki: ekonomia i rachunkowość z językiem obcym, pedagogika z językiem obcym, geodezja z językiem obcym i filologia.

Rok studiów 2018/2019 rozpoczął się w październiku 2018 roku. Zajęcia trzonowe akademickie zgodnie  z ustaleniami prowadzić miała jedna z uczelni zrzeszonych w Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskich a część lektorską on-line szkoła języka norweskiego, angielskiego, duńskiego „RePoland” prowadzona od 2015 roku przez fundację Pantarey. Sama szkoła językowa jako odpłatna działalność pożytku publicznego rozwijała się stale w ramach fundacji realizując pomoc polakom za granicą gdyż uczniowie to polscy emigranci mieszkający na co dzień  w takich krajach jak Norwegia, Dania, Anglia, Belgia czy Francja.

Strona projektu:https://repoland.pl/studia-on-line/

            We wrześniu fundacja Pantarey wzięła udział w ogólnym zgromadzeniu HDIM Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Fundacja wypowiedziała się na ogólnym forum (tekst wystąpienia poniżej) a 18 września w ramach wydarzenia zorganizowała seminarium „Rights and authority of immigrant parents to their children in Europe” na temat nadużyć i przekraczania uprawnień przez urzędników instytucji Barnevernet. W dyskusji wzięli udział dr Christopher C. Hull vice-prezes Center for Security Policy z USA, pani Elisabeth Sabaditsch-Wolff z niemieckiej organizacji Pax Europa, pan Henrik Clausen z Danii reprezentujący austriackie stowarzyszenie Wiener Akademikerbund. O doświadczeniach kobiet z instytucją Barnevernet opowiedziała pani Dorota Korzeniecka praktycznie pomagająca rodzicom w Norwegii w kontaktach z urzędem do spraw ochrony dzieci oraz pani Katarzyna Nowak pokrzywdzona w procesie z konwencji haskiej we Włoszech. W seminarium wzięli udział także przedstawiciele organizacji innych krajów europejskich oraz przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce.

Rights and Authority of Immigrant Parents to their Children in Europe

Thank You Ms. Chairman. My name is Michał Specjalski, I am the vice president of the Pantarey Foundation, a Polish organization helping Poles abroad.     I will speak on behalf of the board, president of the foundation Maja Ruben and the families of immigrants from Poland and other countries whose rights are being violated in Europe, especially in Norway, Italy, the United Kingdom and Germany.

            We recommend establishing a monitoring system with the participation of the OSCE in the field of the children adoption of immigrants in Europe, so that it will be a tool for the transparency of the activities of the OSCE member states for the good of the families and the child.

            Excellencies, dear guests in Poland, the problem I want to present is the subject of a growing tendency for significant interference by public institutions in Europe in connection with the violation of the human rights of economic migrant families with regards to the special relationship of the family to their children. This is a very common problem not only for parents of Polish immigrants, but also for expatriates from many other countries, especially from Central, Eastern and Southern Europe, and we want to express their opinions on their behalf.

            The institution we usually talk about regarding this problem is “Barnevernet”. This is an office whose name literally means “protection of children” and this institution was supposed to protect children from family violence and other dysfunctions in the family, but it is an office that violates the basic human rights of both immigrant children and their parents through a vague and opaque initiation procedure at the start of an investigation; a procedure for which making an appeal against the decision of this office of the persecuted immigrant families is very hard.

The idea of the Office for Child Protection seems fair, but the practice and functioning of this office is far from the purpose for which it was created. The procedure for initiating cases against immigrant families regarding their children violates the fundamental rights of immigrant families, because the whole process takes place without their knowledge, in secret, and destroys their family life. This is associated with terrible traumatic experiences and, in many cases, the suicide of family members. It is this system that needs to be monitored to guard against these problems for which the OSCE is so important.

Very often the initiation of control procedures regarding immigrant families in Norway is very often based on very weak reasons, such as: a child’s drawings, malicious and mendacious denunciations by a or a Norwegian partner. The consequences of initiating this process, especially for immigrant families raised in a different culture, who have become accustomed to a different institutional system, and where they often lack residence status, are far-reaching and, of course, for the economic and cultural consequences of all inhabitants of the OSCE member countries.

The question to ask about Norway – a country that is known for the Nobel Prize, humanitarianism and the participation of many Norwegians in international institutions – is there no respect for human rights in their own country when it respects them outside Norway?

Excellencies, dear guests, the interference of public institutions with the autonomy of families and the right to their children go beyond the case of Barnevernet in Norway and applies in many other countries. The problem of misuse of the wrong interpretation of basic human and family rights is not only a Norwegian problem, it is a problem for the whole of Europe, including Poland, where the there has been an attempt by the Spokesperson For Children’s Rights to change the concept of parental authority for the “protection” of their children. For example, using many instructions and orders that do not comply with the law to effect protective seizing of children without information about the consequences of taking such actions on the children and use of adoption laws which violate many human rights. I cite the example of creating “foster families” which often do not work in practice and bring about many undesirable effects.

An example of this is the problem in all countries associated with the OSCE is the situation now in Italy, where a Polish child, a Polish citizen, Jasmin is to be taken next Monday, (September 24) from her Polish mother, a European citizen, to Italy, to her former partner, a non-European man from Morocco. This is a problem of discrimination in Europe against immigrants from European countries versus immigrants from outside Europe.

That is why we want to raise awareness to a higher level and raise our concern about the monitoring of the system of adopting and fostering and the taking into care of children in socially disadvantaged families.

This is a problem that cannot be “swept under the carpet” because it is too personally expensive for the citizens of OSCE-affiliated countries. Thank you very much for your kind attention.

Źródło tekstu OBWE: https://www.osce.org/odihr/396860?download=true

IV kwartał – październik, listopad, grudzień 2018

            W czwartym kwartale 2018 roku fundacja rozwinęła działania interwencyjne związane  z projektem Pomocy Polakom za granicą którzy coraz częściej zgłaszali się do fundacji w sprawach transgranicznych. W związku z czym wystosowano m.in. List Otwarty do Ministra Sprawiedliwości RP w sprawie interwencji pani do sprawy Katarzyny Nowak poszkodowanej w sprawie z konwencji haskiej oraz zwrócono uwagę na potrzebę zabezpieczenia interesów prawnych polskich obywateli w krajach Unii Europejskiej i ich dyskryminacji wobec imigrantów spoza Europy. W odpowiedzi Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości wskazał na reformy prawa krajowego i działania ministerstwa w zakresie wzmocnienia ochrony prawnej polskich obywateli w szczególnym zakresie transgranicznych postępowań rodzinnych.

Ze względu na odpowiedź na list otwarty, wysoką istotność społeczną sprawy opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie na wniosek Katarzyny Nowak i fundacji Pantarey prokuratura zastosował apelację Prokuratora Regionalnego w Nysie na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 10 września 2018 roku. Jednocześnie na wniosek Katarzyny Nowak i fundacji Pantarey Prokurator Generalny rozważał zastosowanie Skargi Kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W międzyczasie prawnik włoski zorganizowany przez fundację 9 października podjął się obrony Katarzyny Nowak w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich w Sądzie Rejonowym w Rovigo. Fundacja zaczęła łączyć interwencje do polskich instytucji publicznych oraz międzynarodowych organizacji jak OBWE wraz z wstępowaniem do krajowych i zagranicznych spraw sądowych na wniosek pokrzywdzonych jako interwenient uboczny.

Fundacja jako organizacja z czteroletnim doświadczeniem pomocy polakom za granicą szczególnie emigracji ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej i EOG wzięła udział w konsultacjach społecznych na prośbę Przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP pani Janiny Sagatowskiej w opiniowaniu projektu ustawy mającej wprowadzić dwóch dodatkowych senatorów reprezentujących interesy polskiej emigracji. Ze względu na strukturalne błędy w projekcie fundacja rekomendowała, że projekt należy odrzucić w tej formule lub przeprowadzić gruntowne zmiany uwzględniając opinie organizacji polonijnych  i organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią i Polakami za granicą. Fundacja wyraziła także gotowość pomocy dla Komisji Spraw Emigracji i Łączności  z Polakami za Granicą w dalszych pracach nad projektem.

Translate »