GŁÓWNE ZDARZENIA W 2016 ROKU

Styczeń 2016 – Złożenie wniosku w konkursie “Dyplomacja publiczna 2016”

Pantarey złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w konkursie “Dyplomacja publiczna 2016”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt nosił nazwę: “ReForum.eu: Polska jako lider współpracy Grupy V4 z Norwegią i Ukrainą”.

Opis projektu: ReForum.eu to projekt promocji Polski jako lidera współpracy Grupy Wyszehradzkiej (V4) z Norwegią i Ukrainą – krajami o strategicznym znaczeniu dla stabilności obszaru między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Celem projektu jest promocja wizerunku Polski jako kraju liderującego organizacjom regionalnym: V4 i Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) oraz jako lidera współpracy międzyregionalnej. Projekt zakłada rozwój silnych oraz trwałych relacji między Pantarey Fundacja a partnerem norweskim Innoco (zajmującym się m. in. innowacyjną edukacją, dobrym rządzeniem m.in. na Ukrainie), finansowanym przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oraz partnerami z innych krajów objętych projektem. Planujemy organizację czterech koncertów z repertuarem Fryderyka Chopina i Thomasa Tellefsena (po dwa w Oslo i Warszawie), promujące współpracę polsko-norweską, oraz cztery międzynarodowe konferencje w Warszawie promujące współpracę V4 z Norwegią i Ukrainą, a także popularyzację tematu przez publikacje drukowane i internetowe.

Styczeń 2016

Kontynuacja projektu edukacyjnego dla Polaków w Norwegii

Rozpoczęcie kolejnego roku projektu RePoland – nauki języka norweskiego on-line dla dorosłych Polaków żyjących w Norwegii który fundacja uruchomiła na przełomie czerwca/lipca 2015. Szkoła języka norweskiego RePoland zyskała dużą popularność i zapotrzebowanie na naukę języka norweskiego wśród Polaków w Norwegii stale rosło.

Szkoła RePoland uruchomiła od 2015 roku naukę języka norweskiego na wszystkich poziomach z absolwentami filologii i lingwistyki a także native speakerami w celu polepszenia komunikacji Polaków ze społecznością gminy w której żyją w Norwegii.

Stworzyliśmy kursy nauki języka na wysokim poziomie i w atrakcyjnej cenie znacznie taniej niż w norweskich szkołach przy większej liczbie godzin i wysokiej jakości kształcenia. Celem Szkoły jest ułatwienie dostępu do nauki norweskiego pomagając w rozwoju osobistym, lepszej integracji i komunikacji w społeczeństwie norweskim.

Lekcja języka norweskiego dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pomogliśmy już ponad 500 uczniom którzy dzięki nauce norweskiego w naszej Szkole zdobyli pierwszą pracę, zmienili dotychczasową na lepszą a nawet dostali się na studia  w Norwegii po zdaniu egzaminów państwowych do których przygotowaliśmy ich w Szkole.

Nauka na żywo z lektorem w formule on-line

W RePoland uczą młodzi, dynamiczni, wykwalifikowani lektorzy z precyzyjnie przygotowanymi umiejętnościami uczenia na danym poziomie. Cały czas Szkoła rozwija się wraz ze swoimi uczniami i podnosi jakość świadczonych usług nauki języka norweskiego.

Luty 2016 – Seminarium budowlane “Pantarey Bygg” w Oslo w WPHI w Oslo

24 II 2016 r. Pantarey zorganizowała w Wydziale Promocji i Handlu Ambasady RP w Norwegii seminarium branży budowlanej „Pantarey Bygg i Oslo”. Seminarium było kontynuacją działań promujących polską branżę budowlaną podczas targów Bygg Reis Deg w październiku 2015 roku.

Seminarium biznesowe branży budowalnej organizowanej w Oslo

Na seminarium polskie firmy przedstawiły podwykonawstwo największych norweskich firm budowlanych w Norwegii. Wystąpiły firmy świadczące usługi rekrutacji i przygotowania pod względem norweskich uprawnień budowlanych pracowników oraz innych usług związanych z prowadzeniem firmy polskiej w Norwegii.

Seminarium zgromadziło największe firmy budowalne w Norwegii i firmy z Polski

Po stronie norweskiej uczestniczyli przedstawiciele największych spółek norweskich z pierwszej 10  pod względem obrotów rocznych, takich jak: Skanska, Betonmast, Implenia, Hab Constructions a także deweloperzy, inwestorzy, agencje pracy, architekci oraz przedstawiciele firm informatycznych i szkoleniowych. Wydarzenie było kolejnym elementem realizowanego przez Fundację programu operacyjnego Norge Polonia oraz rozpoczęło działania w ramach programu seminariów branżowych w ramach projektu konferencji ReForum.eu projektu, którego celem jest zbliżenie i pogłębienie współpracy między firmami z Polski i Norwegii.

Maj-Czerwiec 2016 – Delegacja Pantarey na Undersea Defence Technology – UDT Global oraz na targi branży elektrycznej Eliaden w Lillestrøm

Delegacja Pantarey uczestniczyła w dniach 31 maja – 2 czerwca w targach branży elektrycznej Eliaden oraz od 1 do 3 czerwca na targach podwodnych technologii wojskowych UDT Global w Lillestrøm   w Norwegii. Podczas targów Eliaden fundacja przeprowadziła liczne rozmowy z producentami  i dystrybutorami izolacji i produktów elektrycznych zainteresowanych współpracą z firmami polskimi.

Prezes Zarządu Maja Ruben na targach Eliaden

Targi Eliaden są największą branżową imprezą środowiska producentów i usługodawców elektrycznych na których prezentują się największe norweskie i skandynawskie firmy. Wśród prezentujących się były także pojedyncze firmy z Polski oraz WPHI w Oslo. Wydarzeniu towarzyszyły szkolenia i seminaria branżowe. Wśród wystawców zdominowały rozwiązania inteligentnego zarządzania elektrycznością w domach. Targom towarzyszyła atmosfera kreatywności, humoru i otwartości na współpracę z producentami z Polski zainteresowanymi wprowadzeniem do norweskich sieci dystrybucyjnych dobrych i atrakcyjnych cenowo produktów. Pantarey dzięki stale rozrastającej się sieci kontaktów bezpośrednich oraz biura sprzedaży w Oslo umożliwia wprowadzenie polskich produktów  do norweskich sieci dystrybucyjnych z sukcesem.

Prezes Zarządu Maja Ruben i Wiceprezes Zarządu Michał Specjalski na targach Undersea Defence Technology – UDT Global

W dniach 1-3 czerwca odbyły się targi skierowane do sektora wojskowego dotyczące podwodnych technologii obronnych UDT Global. Targi UDT Global odbywają się co roku w innym kraju i w tym roku miały miejsce w Oslo. Wśród gości wydarzenia przybyli liczni oficjele wojskowi i światowi potentaci technologii podwodnych w przeważającej mierze z firm amerykańskich i brytyjskich a także norweskiego potentata obronności norweskiej firmy Kongsberg. Targi miały ekspercki charakter  i przedstawiały rozwiązania technologiczne odpowiadające współczesnym zagrożeniom na morzach z szczególnym uwzględnieniem technologii poszerzających świadomość pola bitwy podmorskiej.

Czerwiec 2016 – Seminarium eksperckie ReNorge w Warszawie

Seminarium ReNorge polsko-norweska współpraca: energetyka odbyło się 20 czerwca w Warszawie. Pantarey i eksperci norwescy przeprowadzili seminarium dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynek norweski.  

Seminarium z ekspertami rynku norweskiego w siedzibie Pantarey Fundacja w Warszawie

Seminarium to kolejne działanie fundacji wspierającej współpracę polskich firm z norweskimi  w ramach projektu ReNorge. Tym razem przedstawiliśmy polskim firmom w formie eksperckich prezentacji możliwości rozwoju na rynku norweskim w sektorze energetyki odnawialnej.. Przedstawiciele firm mogli także dowiedzieć się o barierach wejścia, formach kontraktów i działalności gospodarczej a przede wszystkim co zrobić aby osiągnąć sukces w Norwegii.

Seminarium eksperckie dotyczące branży energetyczne w Warszawie

Seminarium otworzyła prelekcja dotycząca barier wejścia na rynek energetyki w odnawialnej w Norwegii, często popełnianych błędach firm zagranicznych próbujących wejść na rynek norweski oraz podstawowych działaniach jakie należy wprowadzić aby uniknąć zbędnych kosztów i problemów. Firmy zagraniczne muszą oszacować szanse swoich usług i produktów oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Norwegii. Druga część to specjalistyczne szkolenie dotyczące wytrącania się energii w turbinach wiatrowych, systemu licencji, dofinansowania dla energetyki słonecznej oraz możliwości w energetyce wodnej przedstawił ekspert norweski z 50-letnim doświadczeniem w różnych firmach norweskich.

Sierpień-Wrzesień 2016 – Wizyta studyjna w Oslo w Stowarzyszeniu energetyki NORWEA

Zarząd Pantarey Fundacja na spotkaniu z Prezesem Stowarzyszenia energetyki NORWEA

Fundacja w ramach projektu ReNorge spotkała się z przedstawicielami firm oraz instytucji naukowych w Oslo w związku z projektem farm wiatrowych regionie Trøndelag w celu nawiązania współpracy między norweskimi a polskimi firmami z branży energetycznej i budowlanej zainteresowanymi współpracą przy realizacji największego projektu farm wiatrowych na lądzie w Europie.

Farmy wiatrowe w Trøndelag są jednym z kluczowych projektów w Norwegii i są prowadzony przez państwowe spółki Statkraft, TrønderEnergi i Nordic Wind Power. Projekt sześciu farm wiatrowych wart jest 11 mld koron norweskich ( $ 1,3 mld USD, 1,6 mld Euro) i ma produkować 1000 MW do 2020 roku. Instalacje zostaną zbudowane na półwyspie Fosen, Snillfjord i wyspie Hitra oraz na obszarach przybrzeżnych Trondheim w jednym z najlepszych miejsc pod warunkiem produkcji wiatrowej w Europie. Turbiny wiatrowe będą dostarczone do projektu przez duńską firmę Vestas. Vestas dostarczy 278 3,6 MW turbiny do projektu co będzie największym zamówieniem firmy w jej historii. Już w tym roku ruszyły przetargi na budowę infrastruktury pod tą inwestycję, która ma zacząć być budowana przez duńską firmę Vestas za 2 lata.

Projekty instalacji wiatrowych w regionie Trøndelag

Wrzesień 2016 – Konferencja “Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”

W dniach 22-23 września na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem „Współczesne problemy obszaru postradzieckiego”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Zakład Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych oraz Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Powstający w tym czasie portal fundacji Geopoliti.org objął wydarzenie patronatem medialnym i zainergurował swoją działalność.

Pierwsze wydarzenie publiczne pod patronatem Geopoliti.org

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9.30 w auli uczelni. Dr Andrzej Purat i dr Nartsiss Shukuralieva przywitali gości w języku polskim i rosyjskim, przedstawiając ogólny program dnia. Przed ich rozpoczęciem zgromadzeni mieli jeszcze okazję zobaczyć trzy krótkie prezentacje filmowe związane z Ukrainą – w tym film Siergieja Łysenki pod tytułem „Mowa”, którego fabuła opowiada o garstce młodych dziewczyn, które udają się na wschód kraju, żeby nauczać języka ukraińskiego. Dwudniowy program obrad obejmował 55 wystąpień w języku polskim oraz 11 w języku rosyjskim. Podzielono je na 7 paneli tematycznych, w tym jeden w języku rosyjskim, które odbywały się w auli oraz mniejszych salach uniwersytetu: Budowa świadomości narodowej obszaru postradzieckiego; Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państwa obszaru postradzieckiego; Mniejszości narodowe i kwestie religijne na obszarze postradzieckim; Procesy polityczna na obszarze postradzieckim (język rosyjski); Historia a współczesność obszaru postradzieckiego; Administracja i prawo na obszarze postradzieckim; Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie byłego ZSRR.  Na konferencji – prócz naukowców z Polski, reprezentujących czołowe uniwersytety z całego kraju – wystąpili też naukowcy z krajów postradzieckich, m.in. z wyższych uczelni w Moskwie, Biszkeku, Astany czy Kijowa.

            Konferencja była pierwszym wydarzeniem tworzącego się portalu www.geopoliti.org fundacji stworzonego aby promować wydarzenia w Polsce i za granicą oraz te organizowane przez samą fundację na tematy polityki międzynarodowej, dyplomacji publicznej i geopolityki. Portal Geopoliti.org objął patronatem wydarzenie. Promował je przed w mediach społecznościowych, napisał i nagrał video relację z wydarzenia którą opublikowała i dystrybuował w internecie oraz przeprowadzono wywiad z organizatorami.

Października 2016 – Otwarcie portalu internetowego Geopoliti.org

Na początku października Pantarey otworzyła portal internetowy Geopoliti.org, na którym publikowane są unikalne analizy i wywiady z zakresu dyplomacji publicznej, stosunków międzynarodowych, geopolityki, a także relacje z wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Pantarey oraz tych, nad którymi swój patronat rozciągnął Geopoliti.org. Nad treściami publikowanymi na portalu czuwają doświadczeni publicyści, mający doświadczenie w przygotowaniu materiałów na różnych ogólnopolskich redakcji prasowych.

Portal Geopoliti.org powstała do promocji wydarzeń międzynarodowych i współpracy eksperckiej

Portal Geopoliti.org jest z jednej strony medium do promocji ciekawych wydarzeń, ale jednocześnie narzędziem nawiązywanie partnerstw z ośrodkami analitycznymi w innych krajach. Z jednej strony przedstawiamy wydarzenia, w których braliśmy udział jako patroni medialni a z drugiej nawiązujemy nowe relacje i możliwości udziału w wydarzeniach jak konferencje czy seminaria zagraniczne m.in. w Polsce, Norwegii, Czechach, Słowacji oraz przeprowadzenie wywiadów z ekspertami czy polityki państw regiony czy Komisji Europejskiej jak np. Dominque Ristori Dyrektor Generalny Energetyki UE.

Listopad 2016 – Konferencja “Ćwierć wieku Grupy Wyszehradzkiej – w obliczu nowych wyzwań”

Konferencja „Ćwierć wieku Grupy Wyszehradzkiej – w obliczu nowych wyzwań” odbyła się 28 października w Auli Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Opolu oraz Studenckie Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Opolskiego, a patronat medialny objął nad nim portal Geopoliti.org, którego wydawcą jest Pantarey. Konferencję otworzył koordynator RODM oraz Przewodniczący Rady Miasta Opola – Marcin Ociepa, który zarysował uwarunkowania funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej (V4), przedstawiając główne szanse i zagrożenia, jakie obecnie przed nią stoją – po czym oddał głos prelegentom.

Od lewej Marcin Furdyna (Redaktor Prowadzący) i Michał Specjalski (Redaktor Naczelny) portalu Geopoliti.org

Wystąpienia zostały podzielone na dwa panele. W pierwszym, zatytułowanym „Grupa Wyszehradzka – współpraca i budowa tożsamości”, redaktor prowadzący portalu Geopoliti.org Marcin Furdyna wystąpił z referatem „Miejsce V4 w polskiej polityce zagranicznej z uwzględnieniem projektu Międzymorza”, streszczając historię dotychczasowej współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier, przedstawiając obiektywne czynniki, które sprzyjają podtrzymywaniu i rozwijaniu tej współpracy oraz oceniając jej szanse i zagrożenia w najbliższych latach.

W drugim wystąpieniu pierwszego panelu Sabina Baraniewicz omówiła „Problematykę Smart City w państwach Grupy Wyszehradzkiej”. Drugi panel, zatytułowany „V4 wobec zmieniającego się świata”, również składał się z dwóch referatów. Redaktor naczelny portalu Geopoliti.org Michał Specjalski wystąpił   z tematem „Grupa Wyszehradzka. Analiza geopolityczna układu sił w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”, w ramach którego przedstawił rozwój tej części Europy na przestrzeni stuleci. W drugiej prezentacji Stanisław Niewiński opisał stan obecny i perspektywy współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami.

Wydarzenie w Opolu był z jednej strony kolejnym patronatem medialnym ale w tym przypadku przedstawiciele portalu Geopoliti.org wzięli udział jako prelegenci i przedstawili prezentację. Wydarzeniem we współpracy z RODM Opole portal Geopoliti.org rozpoczął współpracę z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej właśnie w Opolu oraz w przyszłości w  Krakowie.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Miasta Opole Marcin Ociepa

Grudzień 2016 – Konferencja “ReForum.eu – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie, bezpieczeństwo” w Gdańsku

Fundacja Pantarey zorganizowała 5 grudnia w Gdańsku konferencję „ReForum.eu – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie i bezpieczeństwo”. Całodniowe obrady miały miejsce w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem konferencji było Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich „Sensu Stricto”. Wydarzenie wsparły także portal Geopoliti.org, PortalMorski.pl oraz Oficynamorska.pl.

Konferencję zaraz po godzinie 10.00 otworzył Marcin Furdyna – koordynator projektów Fundacji Pantarey i redaktor prowadzący Geopoliti.org. Jako pierwsza głos zabrała dr Karolina Drozdowska, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki Wydziału Filologicznego UG oraz opiekun Koła Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich „Sensu Stricto”, które zapewniło tłumaczenia symultaniczne wystąpień norweskich na język polski i vice versa. Następnie wiceprezes Pantarey Michał Specjalski zaprezentował główne pola aktywności fundacji na kierunku norweskim, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia w ramach programu operacyjnego Norge Polonia i projektu ReNorge realizowanego  w  latach 2014-2016, a także przedstawił jego założenia na lata 2017-2019.

Od lewej Wiceprezes Pantarey Fundacja Michał Specjalski i ekspert norweski Tor Bukkvoll

Pierwszą sesję dotyczącą współpracy międzynarodowej i strategicznej rozpoczęła prezentacja Tora Bukkvolla, eksperta Norwegian Defence Research Establishment, wybitnego specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, w szczególności kwestii dotyczących Rosji i Ukrainy. Temat jego wystąpienia nosił tytuł: „Russia as a security challenge. Experiences from the High North and potential lessons for other regions”. Norweg przedstawił główne cele Rosji na arenie międzynarodowej, a także charakterystyczne cechy dla rosyjskiego procesu podejmowania decyzji, po czym przeszedł do omówienia kluczowych zmian w polityce bezpieczeństwa Kremla na przestrzeni ostatnich lat.

W dalszej kolejności skupił się na ilościowych i jakościowych celach rosyjskiej polityki bezpieczeństwa na najbliższe lata, a także ocenił prawdopodobieństwo ich wykonalności. Na zakończenie Bukkvoll przedstawił również system rosyjskich baz w regionie arktycznym oraz porównał sytuację na Morzu Barentsa oraz Morzach Bałtyckim i Czarnym w kontekście aktywności rosyjskiej. Wystąpienie Norwega skomentowali w panelu dyskusyjnym dwaj eksperci: komandor dr hab. Grzegorz Krasnodębski, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Krzysztof Szymichowski, ekspert Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, doświadczony praktyk branży paliwowej i wizytujący wykładowca  w Akademii Morskiej w Gdyni w latach 2011-2014.

Panel przerodził się w żywą dyskusję między jego uczestnikami z wieloma dodatkowymi pytaniami do prelegenta z zakresu relacji bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego.

Od lewej Marcin Furdyna (Geopoliti.org), Krzysztof Szymichowski (Instytut Badań nad Bezpieczeństwem), Tor Bukkvoll (Norwegian Defence Research Establishment) oraz dr hab. Grzegorz Krasnodębsk (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Część przeznaczona bezpieczeństwu energetycznemu rozpoczęła prezentacja drugiego gościa  z Norwegii – Georga Oftedala, starszego eksperta ds. morskich i energetycznych, byłego doradcy Norweskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Statków i Norweskiego Stowarzyszenia Producentów Ropy, a także byłego analityka w firmie Statoil. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Norwegian offshore industry: market update, technology development, digitalization, challenges and opportunities going forward” prelegent mówił m.in. o spadku produkcji i zatrudnienia w sektorze naftowym w Norwegii oraz o konsekwencjach jakie to za sobą niesie dla norweskiej energetyki. Georg Oftedal obecnie pracujący w Amb. Wielkiej Brytanii w Oslo przyleciał specjalnie na zaproszenie fundacji do Polski.

Od lewej Georg Oftedal ekspert spraw morskich i energetycznych oraz Justyna Zdanowska (Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa)

Prezentacja przedstawiła także Pani Justyna Zdanowska z Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa na temat możliwości szerokiego wykorzystania dronów w sektorze energetycznym (m.in. do konserwowania i monitorowania sieci energetycznych czy kosztownych inspekcji turbin wiatrowych), a także możliwości, jakie niesie dla nich za sobą energetyka odnawialna.

Redaktor Prowadzący Geopoliti.org Marcin Furdyna

Następnie Marcin Furdyna przedstawił kwestię bezpieczeństwa elektroenergetycznego Litwy po zamknięciu Ignalińskiej elektrowni atomowej w 2009 roku. Według niego bezpieczeństwo elektroenergetyczne Wilna wzrosło w ostatnim czasie dzięki otwarciu połączeń ze Szwecją i Polską, jednak nie wszystkie założenia litewskiej strategii energetycznej udało się zrealizować (m.in. rozpoczęcie budowy elektrowni atomowej w miejscowości Visaginas), a najważniejsze – czyli synchronizacja systemu elektrycznego państw bałtyckich z systemem kontynentalnym – ciągle stoi pod znakiem zapytania.

Konferencję zamknęła sesja przeznaczona technologiom, na której zaprezentowały się firmy z dziedziny uwęglania biomasy, hybrydowych magazynów energii elektrycznej, pomiaru prędkości wiatru czy dostarczania wielkogabarytowych rozwiązań dla branży offshore. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli nauki i biznesu. Wydarzenie było z jednej strony zadaniem organizacyjno-logistycznym dla fundacji z gośćmi z zagranicy a z drugiej kolejnym wydarzeniem pod auspicjami portalu Geopoliti.org, który nie tylko objął jak w poprzednich miesiącach wydarzenia organizowane przez inne organizacje, ale był odpowiedzialny za wydarzenie własne w tym przeprowadzenie wywiadu z gościem   z Norwegian Defence Research Establishment największym ekspertem od Ukrainy i Rosji w Norwegii p. Tor Bukkvoll, który specjalnie przyleciał na konferencję w Gdańsku.

Translate »