GŁÓWNE ZDARZENIA W 2015 ROKU

Styczeń 2015 – MISJA STUDYJNA W ÅLESUND

Po lewej Maja Ruben (Prezes Pantarey Fundacja), po prawej Prezes Polsko – Norweskiego Stowarzyszenia w Møre og Romsdal

W styczniu  delegacja fundacji kontynuowała misję studyjną rozpoczętą w listopadzie 2014 r. w mieście Ålesund w regionie Møre og Romsdal w zachodniej Norwegii. W 2014 roku pomogła lokalnej Polonii zorganizować się w „Polsko-Norweskie Stowarzyszenie w Møre og Romsdal”, napisała statut stowarzyszenia i wraz z lokalną grupą Polaków wyznaczyła cele działania stowarzyszenia zgodne z wytycznymi programów pomocowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP.

Podstawowymi celami stowarzyszenia zostały ustanowione:
– integracja Polonii oraz Polaków w Norwegii,
– nauczanie języka polskiego w języku polskim i o Polsce,
– powołanie mediów polonijnych,
– budowa infrastruktury w tym domów polskich w regionie Møre og Romsdal,
– wzmacnianie pozycji środowisk polskich w Norwegii,
– wspieranie i kultywowaniu polskiej tożsamości narodowej,
– budowanie pozytywnego wizerunku środowisk polskich w Norwegii,
– aktywizacji gospodarczych środowisk polonijnych oraz współpracy tych środowisk z Polska,
– organizacja poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego,
– wspieranie rozwoju zawodowego, społecznego, kulturowego i obywatelskiego w Norwegii,
– wpieranie badan naukowych na temat Polonii oraz wymiany akademickiej miedzy Polska a Norwegia,
– wspieranie samopomocy, działalności charytatywnej, medycznej oraz aktywności sportowej.

W końcu stycznia fundacja zakończyła misję studyjną w Møre og Romsdal. Stowarzyszenie zaczęło funkcjonować samodzielnie powołując stronę organizującą społeczność na portalu społecznościowym na Facebook. Stowarzyszenie zaistniało także w lokalnej prasie norweskiej:

Strona stowarzyszenia na Facebook: 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.more.og.romsdal/

Przedstawiciele stowarzyszenia w lokalnej prasie norweskiej:

Zarząd Polsko – Norweskiego Stowarzyszenia w Møre og Romsdal z dziennikarzem lokalnej prasy

http://www.smp.no/nyheter/article10927466.ece

Luty-Kwiecień 2015 – MISJA STUDYJNA W OSLO

            W lutym fundacja rozpoczęła misję studyjną w Oslo, którą prowadziła do końca kwietnia. Celem misji było poznanie instytucji i organizacji norweskich do współpracy z polskimi w Polsce zainteresowanymi współpracą dwustronną. Wśród licznych wizytacji i spotkań fundacja zapoznała się z funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych, biznesowych, artystycznych a nawet placów budowy w Oslo jak : Handelshøyskolen BI (BI Norwegian Business School) największą biznesową uczelnią w Norwegii i drugą co do wielkości w Europie, Oslo Chamber of Commerce (Norweska Izba Gospodarcza w Oslo) a także The NorwegianUkrainian Chamber of Commerce  (Norwesko-Ukraińska Izba Gospodarcza) czy największym centrum firm norweskich i zagranicznych ICT w Forenbu Technopolis, a także instytut naukowy Peace Research Institute Oslo zamujący się analizą pomocy Norwegii w konfliktach międzynarodowych oraz Norsk Utenrikspolitisk Institutt – NUPI (Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych) zajmujący się polityką zagraniczną Norwegii czy instytucjami kulturalnymi jak Opera w Oslo w tym z pracującymi tam polskimi artystami. W kwietniu fundacja zakończyła misję w w Oslo i zaczęła opracowywać wnioski z misji studyjnej.

Delegacja Pantarey Fundacja wzięła udział w wielu spotkaniach studyjnych w Oslo

Maj 2015 – PRZYJĘCIE STRATEGII PROGRAMU OPERACJNEGO – NORGEPOLONIA

            W maju Zarząd fundacji podsumował misje studyjne przeprowadzone w Norwegii od listopada 2014 do końca kwietnia 2015 w regionie Møre og Romsdal i Oslo w ramach programu operacyjnego NorgePolonia. Misje studyjne były pierwszym etapem eksploracyjnym programu aby ustalić węzłowe problemy Polonii zarobkowej w Norwegii oraz nisze współpracy dla polskich firm i instytucji naukowych z Polski we współpracy z Norwegami.

            Norwegia ze względu na największą mniejszość narodową Polaków Norwegii według oficjalnych danych Statistisk Sentralbyrå (Biura Statystycznego) stanowi dla fundacji duży potencjał oddziaływania na obraz Polski w społeczności norweskiej oraz jest wyzwaniem dla zapewnienia prawidłowej adaptacji Polaków do norweskiego społeczeństwa i równoczesne zachowanie własnej narodowej tożsamości. Z tych względów fundacja realizując swoje cele statutowe uznała, że to Polacy w Norwegii w swych mikrospołecznościach rozsianych na obszarze całej Norwegii są potencjalnymi przedstawicielami oddziaływania na postrzeganie Polski przez Norwegów.

            Dobre postrzeganie Polaków i Polski przez Norwegów, żyjących w zamkniętych społecznościach lokalnych na pograniczu Europy ale strategicznym położeniu i wpływach w polityce światowej przez udział w licznych instytucjach międzynarodowych, mających własną markę nagrody Nobla oraz działania na rzecz pokoju międzynarodowego a także rynku o dużej stopie zwrotów z inwestycji o gospodarce chłonnej na nowe technologie i potencjalne dla polskich firm stanowiło o potrzebie realizacji programu związanego z Norwegią. Na tej podstawie zostały opracowane dwa projekty skierowane do Polaków żyjących w Norwegii RePoland oraz do polskich  firmy i instytucji współpracujących z partnerskimi organizacjami w Norwegii – ReNorge.

Opracowanie projektów pomocy Polakom RePoland i promocji Polski ReNorge w Norwegii

            Fundacja na podstawie  wniosków z misji ustaliła, że najważniejszym problemem adaptacji  i pozytywnego odbioru Polaków w Norwegii, przez których postrzega się także Polskę jako kraj, jest ich słaby dostęp dla edukacji języka norweskiego gdyż jako członkowie kraju EOG nie otrzymują opłacanych przez władze norweskie kursów języka norweskiego w odróżnieniu od osób spoza EOG i Europy. Wsparcie w nauce norweskiego osób dorosłych było zatem realizacją potrzeb Polonii pracowniczej w Norwegii a jednocześnie podnosząc ich kwalifikacje społeczne i tym samym zawodowe (gdyż norweski jest wymagany obecnie w każdej branży) jest jednoczesnym oddziaływaniem na postrzeganie Polaków w kontaktach z Norwegami w życiu codziennym  i wyrabiania sobie pozytywnego wizerunku o kraju pochodzenia Polaków.

            Norwedzy żyją w większej mierze sprawami własnych małych społeczności gminnych (komunne) a sprawy międzynarodowe są postrzegane jako elitarne i dotyczą spraw powszechnie bardziej kojarzonych z polityką i wyobrażeniem Norwegów o sobie jako kraju upowszechniającego pokój w krajach w którym panuje konflikt i ubóstwo i tym samym sprawy Polski są doraźnie przedstawiane w mediach przez stereotypy i utarte skojarzenia co ma wpływ na postrzeganie i zaangażowanie w sprawy Polski w dłuższej perspektywie. W związku z tym budowanie osobistych kompetencji Polaków w Norwegii fundacja uznała, za inwestycję w Polsko-Norweskie relacje na poziomie międzynarodowym, gdyż dobrze postrzegana mniejszość w danym kraju wpływa na postrzeganie i sympatię na kraj jej pochodzenia w tym firmy i organizacje z Polski.

            Fundacja analizując firm, naukowe instytucje i organizacje społeczne zauważyła dużą potrzebę wsparcia rozpoznawalności marki Polski w relacji do firm Polskich działających w Norwegii lub prowadzących współpracę z Norwegią, których rozpoznawalność i pozytywna korelacja jest niska i nie ma wpływy mimo funkcjonowania na rynku norweskim wpływy na postrzegania Polski jako kraju w odróżnieniu od marki krajów zachodnich oraz własnej marki Norwegii. W związku z tym fundacja ustanowiła pilotażowy projekt ReNorge, którego celem było zbadanie potrzeb polskich firm na rynku norweskim oraz zbudowanie platformy ich promocji wśród menadżerów zakupowych w firmach Norweskich w Norwegii w latach 2015-2016.

Szkoła języka norweskiego „RePoland” dla Polaków w Norwegii

Otwarcie projektu RePoland – Czerwiec-Lipiec 2015

            Od czerwca 2015 roku Pantarey uruchomiła program nauczania Polaków w Norwegii w systemie on-line języka norweskiego na wszystkich poziomach z profesjonalnymi lektorami, absolwentami filologii i lingwistyki a także native speakerami w celu polepszenia komunikacji Polaków ze społecznością norweską w Norwegii. Rozpoczęcie projektu było efektem analizy potrzeb Polonii norweskiej które fundacja przeprowadziła od listopada 2014 do kwietnia 2015 roku a z której wyniknęło, że dostęp do edukacji dla dorosłych jest najważniejszą potrzebą dla Polaków szczególnie z nowej emigracji zarobkowej w Norwegii.

            Program nauki języka norweskiego wpisał się w strategię fundacji organizacji całościowej obsługi realnych potrzeb emigracji polskiej w Norwegii oraz podniesienie jej spójności wewnątrz społeczeństwa norweskiego oraz łączności ze społeczeństwem polskim, tożsamością i kulturą Polski. Co miesiąc w „RePoland” zaczęły powstawać nowe grupy uczniów z wszystkich większych i mniejszych miejscowości Norwegii od Oslo, Lillehammer, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø po mniejsze miejscowości, wysp ale także z miast w Polsce wśród Polaków zamierzających wyjechać do Norwegii. Projekt jest kontynuowany w 2016 roku.

            Nauka norweskiego on-line z wykwalifikowaną kadrą okazała się bardzo potrzebna szczególnie dla Polaków zamieszkujących drobne wyspy i miejscowości oddalone od większych ośrodków ale także dla Polaków pracujących w nadgodzinach gdyż zajęcia były prowadzone wieczorami. Głównym problemem okazało się brak dostępu do nauki norweskiego będących w Norwegii w pierwszej fazie pobytu bez wypracowanego minimalnego wynagrodzenia upoważniającego do finansowania nauki przez NAV ( Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej).

Lektor RePoland uczący Polaków w Norwegii

OTWARCIE PROJEKTU ReNorge – Sierpień-Wrzesień 2015

Otwarcie projektu ReNorge w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo

            W sierpniu fundacja otworzyła drugi projekt programu operacyjnego NorgePolonia skierowanego dla firm polskich zainteresowanych współpracę z rynkiem norweskim – ReNorge. Oficjalne otwarcie miało miejsce w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo  z Mariuszem Biedrzyckim i Tomaszem Chałupą  na której został zaprezentowany projekt ReNorge firma konstrukcji stalowych Ravent którą fundacją reprezentowała w Norwegii oraz projekt informatycznej platformy Platformy Innowacji łączącej naukę i biznes w Norwegii i Polsce, którą fundacja organizuje z partnerską fundacją Platforma Innowacji.

            Fundacja zaczęła także przygotowania do działań w 2016 roku w tym zawarła współpracę   z nowymi lektorami oraz Norwegami do projektu RePoland aby uczyć języka Norweskiego w dialektach norweskich oraz do organizacji projektu ReNorge w planowanych misjach gospodarczych i seminariach branżowych 2015 i 2016 roku. Fundacja także rozpoczęła współpracę i przygotowania do organizacji koncertu muzyki klasycznej w Oslo  Fryderyka Chopina i Thomasa Tellefsena z pianistą z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianista miał przygotować repertuar Fryderyka Chopina i norweskiego ucznia Chopina z Paryża Thomasa Tellefsena na recital w 2016 roku w Oslo. Podczas delegacji w Oslo fundacja spotkała się z dyrektorem prywatnej prestiżowej szkoły muzyki klasycznej Barrat Due.

Organizacja koncertu w Oslo

Październik 2015 – TARGI BUDOWLANE BYGG REIS DEG w Lillestrøm

Największe w Norwegii targi budowalne

            W ramach programu operacyjnego NorgePolonia w dniach 14-17 października Pantarey uczestniczyła jako wystawca w targach budowlanych Bygg Reis Deg w Lillestrøm. Fundacja reprezentowała polską firmę budowlaną z branży konstrukcji stalowych z firmy Ravent.   Na targach, które odwiedziło w ciągu 4 dni ponad 30 tysięcy odwiedzających polskie technologie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Norweskie firmy są zainteresowane rozwinięciem współpracy w zakresie pozyskania technologii czy wspólnych realizacji w Norwegii wykorzystując polskie technologie budowlane.

            Rynek norweski z silnie rozwijającą się branżą budowlaną to nie tylko dobre miejsce dla polskich wykwalifikowanych pracowników budowlanych czy polskich firm montażowo-budowlanych ale także rynek zainteresowany nowoczesnymi energooszczędnymi i konkurencyjnymi cenowo produktami, usługami i technologiami budowlanymi z Polski.

            Fundacja nawiązała liczne kontakty z firmami norweskimi i zaprezentowała polską firmę wśród norweskich kontrahentów. Udział w targach budowlanych był etapem eksploracyjnym projektu ReNorge i posłużył do przygotowania działań na rok 2015 w tym seminarium Pantarey Bygg i Oslo  które odbyło się w lutym 2016 roku w WPHI w Oslo z przedstawicielami największych firm norweskich w branży budowlanej. Fundacja zdobyła cenne doświadczenie przed kolejnymi targami Bygg Reis Deg w 2017 roku  w Lillestrøm.

  https://www.youtube.com/watch?v=6KEwLwjNWl8           https://www.youtube.com/watch?v=BwVrfKvKRUM       

Listopad-Grudzień 2015 – PODSUMOWANIE 2015 ROKU

Podsumowanie misji studyjnych do Norwegii w 2014-2015 roku

            Fundacja podsumowania rozpoczęte w listopadzie 2014 i zakończone w kwietniu 2015  misje studyjne do Norwegii oraz przyjęty program operacyjny NorgePolonia i 2 projekty w ramach programu RePoland i ReNorge. W roku 2015 podsumowano także pozostałe programy operacyjne fundacji: Work&Study, JedwabnymSzlakiem i MasterClass Polska. W ramach pierwszego dotyczącego praktyki studentów i uczniów klas niższych przyjęto 4 wolontariuszy do projektu NorgePolonia i MasterClassPolska.

Projekt Jedwabnym Szlakiem ze względu na słabe zainteresowanie i problemy przewoźnika kolejowego z eksportem polskich towarów – jabłek do Chin przez Rosję, kryzysem w kopalniach chińskich do których miały być transportowane elementy kombajnów górniczych polskich firm transportem kolejowym oraz konfliktem ukraińsko-rosyjskim i wynikającego z tego powodu problemami z tranzytem przez Rosję został zwolniony w 2015 roku.

Program MasterClassPolska był w formie organizacyjnej i w ramach niego zaczęto przygotowania do koncertu Fryderyka Chopina i Thomasa Tellefsena w 2015 roku w Oslo.

Podsumowanie projektu RePoland i ReNorge w 2015 roku

            Koniec 2015 roku to rozwijanie projektu nauki języka norweskiego on-line RePoland dla Polaków z kolejnych regionów w Norwegii, poszerzanie kadry lektorów języka norweskiego do projektu i udoskonalanie systemu informatycznego i zarządzania projektem. Projekt RePoland był finansowany przez beneficjentów działania  i przychody w dużej mierze pokrywały koszty samego działania. Projekt był kontynuowany i rozwijany w 2016 roku. Dzięki projektowi RePoland fundacja zyskała także bezpośrednie informacje z różnych gmin norweskich od Polaków tam żyjących o problemach swoich społeczności a także stworzyła sieć kontaktów dla ewentualnych działań rozszerzających projekt o doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe. Do fundacji zaczęły zgłaszać się przez RePoland osoby z różnymi problemami dotyczącymi pracy, zdrowia, spraw rodzinnych, także powodów emigracji i możliwości powrotu do Polski. RePoland daje duże możliwości bezpośredniej komunikacji z Polonią w Norwegii oraz organizacji jej potrzeb ale także w perspektywie organizacji społeczności polskich w gminach norweskich w ramach polsko-norweskich stowarzyszeń, które fundacja zaczęła pilotażowo tworzyć w 2014 i 2015 roku.

            Ze względu na krótki termin od rozpoczęcia oficjalnego projektu ReNorge w sierpniu fundacja zdążyła w 2015 roku przeprowadzić 3 miesięczną misję studyjną w Oslo, otworzyła projekt w sierpniu w WPHI w Oslo oraz przeprowadziła misję gospodarczą na targi Bygg Reis Deg w Lillestrøm. Rozpoczęto także przygotowania pod rozwinięcie projektu w 2016 roku w tym planowane seminarium budowlane Pantarey Bygg i Oslo w Oslo na luty 2016 w WPHI w Oslo, seminarium eksperckie dotyczące branży energetycznej i FMCG w Warszawie 2016 w czerwcu i konferencji dotyczącej współpracy w energetyce, technologii morskich i bezpieczeństwa planowanego na grudzień w 2016 roku w Gdańsku.

            Fundacja przygotowała także wniosek do Departamentu Dyplomacji Publicznej MSZ pt. „ReForum.eu Polska jako lider współpracy Grupy V4 z Norwegią i Ukrainą” w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”, który został przyjęty do drugiego oceny merytorycznej. Fundacja rozpoczęła działania w kierunku pozyskania partnerów do projektu MSZ: fundacji Platforma Innowacji. fundacji Odysseum, Baltic-Black Sea Confederation (Ukraina), fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych i partnerów norweskich. Fundacja wniosła do MSZ „Sprawozdanie z działalności fundacji PANTAREY FUNDACJA za rok 2014” oraz podsumowała działania w 2015 roku i zaopiniowała działania kontynuujące programy i projekty w 2016 roku koncentrując działania na programie operacyjnym NorgePolonia w 2016 roku.

Translate »