Pięciolecie fundacji Pantarey

Pięciolecie fundacji Pantarey

pantareyDokładnie 13 lutego 2014 roku, a więc 5 lat temu, powstała fundacja Pantarey, której celem jest promocja Polski i pomoc Polakom za granicą. Od samego początku fundacja miała szeroki zakres działania pod względem charakteru projektów jak i regionów geograficznych w których działamy. 

W 2014 roku kiedy fundacja organizowała swoje struktury już otworzyła projekt promocji współpracy Polski i Chin w ramach współpracy z operatorem połączenia kolejowego między Łodzią a Chengdu w Chinach. 2014 rok to także pierwsza misja studyjna do Norwegii w tym pomoc Polakom w założeniu Stowarzyszenia zrzeszającego Polonię w regionie gdzie wcześniej nie istniały żadne organizacje samopomocowe.

W 2015 roku otworzyliśmy nasz flagowy MR 2017program NorgePolonia w tym projekt Szkoły Języka Norweskiego RePoland oraz projekt ReNorge promocji na misjach gospodarczych i seminariach business to business w Polsce i Norwegii firm polskich. Do dziś oba projekty bardzo dynamicznie się rozwijają. Przeszkoliliśmy już ponad 500 Polaków w znajomości języka norweskiego od poziomu pozwalającego otrzymać lub zmienić pracę na lepszą czy studiować w Norwegii. Dzięki naszym seminarium biznesowym w Oslo, Warszawie czy Gdańsku firmy polskie mogły nawiązać relacje w partnerami biznesowymi z Norwegii.

2016 rok to rozwój projektów norweskich i otworzenie nowych projektów w tym portalu Geopoliti.org promującego współpracę między ekspertami i praktykami różnych krajów, relacjonujący wydarzenia w Polsce i za granicą. Rozpoczęliśmy współpracę z Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Opolu. Zorganizowaliśmy także międzynarodową konferencję na Uniwersytecie Gdańskim z ekspertami z Norwegii i Polski.

MSRok 2017 to przede wszystkim rozszerzenie działań fundacji o kraje Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w tym przygotowań do projektów współpracy w projektach na 2018 rok. Szczególnym aspektem współpracy w regionie jest wymiana doświadczeń ośrodków naukowo-technologicznych. Portal Geopoliti.org został oficjalnym patronem międzynarodowej  konferencji SETPlan 2017 w Bratysławie. Fundacja w ramach programu ReNorge otworzyła także biura w Oslo i Trondheim oraz przygotowała współpracę partnerów z Polski, Norwegii oraz Estonii do projektów funduszy norweskich w 2018 rok.

W 2018 roku fundacja rozwijała dotychczasowe norweskie projekty edukacyjne rozszerzając je o możliwość  studiów on-line pedagogicznych i ekonomicznych z językiem norweskim dla Polaków przebywających w Norwegii.  Fundacja wzmocniła współpracę dyplomatyczną związaną z ochroną praw człowieka z Stowarzyszeniem Wiedeńskich Akademików w ramach corocznych spotkań Human Dimension Implementation Meetings OBWE. Fundacja interweniowała w sprawie norweskiego urzędu Barnevernet w ramach OBWE a także interweniowała w centralnych urzędach publicznych w Polsce jak Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Komisja Spraw Emigracji i łączności z Polakami za Granicą Senatu RP a także jako interwenient uboczny wstąpiła do spraw w Polsce i Włoszech w sprawach rodzinnych i Konwencji Haskiej po stronie polskich obywatelek i ich dzieci.

Przez ten czas fundacja utrzymywała swoje działania nieodpłatne pożytku publicznego z działań odpłatnych pożytku publicznego nie pobierając żadnych dotacji czy subwencji publicznych oraz tym bardziej żadnych zagranicznych źródeł finansowania. Dzięki temu jesteśmy całkowicie niezależną organizacją pozarządową samofinansującą własne działania.

Dziękujemy wszystkim wspierających nas partnerom polskim i zagranicznym a w imieniu Zarządu, wolontariuszy i pracowników fundacji życzymy wspaniałych sukcesów i korzystnych zmian w 2019 roku!

Zarząd Pantarey
Prezes Maja Ruben
Wiceprezes Michał Specjalski

Translate »