Relacja z konferencji „ReForum.eu – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie i bezpieczeństwo”

Relacja z konferencji „ReForum.eu – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie i bezpieczeństwo”

Fundacja Pantarey zorganizowała 5 grudnia w Gdańsku konferencję „ReForum.eu – Współpraca polsko-norweska: energetyka, technologie morskie i bezpieczeństwo”. Całodniowe obrady miały miejsce w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem konferencji było Koło Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich „Sensu Stricto”. Wydarzenie wsparły także portal Geopoliti.org, PortalMorski.pl oraz Oficynamorska.pl.

Konferencję zaraz po godzinie 10.00 otworzył Marcin Furdyna – koordynator projektów Fundacji Pantarey i redaktor prowadzący Geopoliti.org. Jako pierwsza głos zabrała dr Karolina Drozdowska, adiunkt w Instytucie Skandynawistyki Wydziału Filologicznego UG oraz opiekun Koła Tłumaczy Ustnych Języków Nordyckich „Sensu Stricto”, które zapewniło tłumaczenia symultaniczne wystąpień norweskich na język polski i vice versa. Następnie wiceprezes Pantarey Michał Specjalski zaprezentował główne pola aktywności fundacji na kierunku norweskim, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia w ramach programu operacyjnego Norge Polonia i projektu ReNorge realizowanego w  latach 2014-2016, a także przedstawił jego założenia na lata 2017-2019.

Tor BukkvollPierwszą sesję dotyczącą współpracy międzynarodowej i strategicznej rozpoczęła prezentacja Tora Bukkvolla, eksperta Norwegian Defence Research Establishment, wybitnego specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, w szczególności kwestii dotyczących Rosji i Ukrainy. Temat jego wystąpienia nosił tytuł: „Russia as a security challenge. Experiences from the High North and potential lessons for other regions”. Norweg przedstawił główne cele Rosji na arenie międzynarodowej, a także charakterystyczne cechy dla rosyjskiego procesu podejmowania decyzji, po czym przeszedł do omówienia kluczowych zmian w polityce bezpieczeństwa Kremla na przestrzeni ostatnich lat. W dalszej kolejności skupił się na ilościowych i jakościowych celach rosyjskiej polityki bezpieczeństwa na najbliższe lata, a także ocenił prawdopodobieństwo ich wykonalności. Na zakończenie Bukkvoll przedstawił również system rosyjskich baz w regionie arktycznym oraz porównał sytuację na Morzu Barentsa oraz Morzach Bałtyckim i Czarnym w kontekście aktywności rosyjskiej.

Wystąpienie Norwega skomentowali w panelu dyskusyjnym dwaj eksperci: komandor dr hab. Grzegorz Krasnodębski, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Krzysztof Szymichowski, ekspert Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, doświadczony praktyk branży paliwowej i wizytujący wykładowca w Akademii Morskiej w Gdyni w latach 2011-2014. Panel przerodził się w żywą dyskusję między jego uczestnikami z wieloma dodatkowymi pytaniami do prelegenta z zakresu relacji bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego.

Część przeznaczona bezpieczeństwu energetycznemu rozpoczęła prezentacja drugiego gościa z Norwegii – Georga Oftedala, starszego eksperta ds. morskich i energetycznych, byłego doradcy Norweskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Statków i Norweskiego Stowarzyszenia Producentów Ropy, a także byłego analityka w firmie Statoil. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Norwegian offshore industry: market update, technology development, digitalization, challenges and opportunities going forward” prelegent mówił m.in. o spadku produkcji i zatrudnienia w sektorze naftowym w Norwegii oraz o konsekwencjach jakie to za sobą niesie dla norweskiej energetyki.

Georg Oftendal

Następnie Marcin Furdyna przedstawił kwestię bezpieczeństwa elektroenergetycznego Litwy po zamknięciu Ignalińskiej elektrowni atomowej w 2009 roku. Według niego bezpieczeństwo elektroenergetyczne Wilna wzrosło w ostatnim czasie dzięki otwarciu połączeń ze Szwecją i Polską, jednak nie wszystkie założenia litewskiej strategii energetycznej udało się zrealizować (m.in. rozpoczęcie budowy elektrowni atomowej w miejscowości Visaginas), a najważniejsze – czyli synchronizacja systemu elektrycznego państw bałtyckich z systemem kontynentalnym – ciągle stoi pod znakiem zapytania.

Ostatnia prezentacja przedstawiła Pani Justyna Zdanowska z Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa na temat możliwości szerokiego wykorzystania dronów w sektorze energetycznym (m.in. do konserwowania i monitorowania sieci energetycznych czy kosztownych inspekcji turbin wiatrowych), a także możliwości, jakie niesie dla nich za sobą energetyka odnawialna.

Justyna_Dajnowska

Konferencję zamknęła sesja przeznaczona technologiom, na której zaprezentowały się firmy z dziedziny uwęglania biomasy, hybrydowych magazynów energii elektrycznej, pomiaru prędkości wiatru czy dostarczania wielogabarytowych rozwiązań dla branży offshore.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli nauki i biznesu. Następna edycja konferencji ReForum.eu, organizowanej przez Fundację Pantarey, będzie miała miejsce w kwietniu 2017 roku w Krakowie. Aktualne informacje będą na stronie: www.reforum.eu

„REFORUM.EU WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA: ENERGETYKA, TECHNOLOGIE MORSKIE I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE.”

Wydział Filologiczny UG

ReForum.eu 5 Grudnia w Gdańsku jest kolejnym etapem działań Pantarey promującym współpracę Polski i Norwegii w Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

Wśród prelegentów eksperci wojskowych instytutów badawczych, stowarzyszeń producentów ropy, stowarzyszeń posiadaczy statków z Norwegii a także polskie firmy technologiczne i instytuty naukowe m.in:

Prelekcje gości z Norwegii:

„Russia as a security challenge – Experiences from the High North and potential lessons for other regions» ekspert Forsvarets forskningsinstitutt – Instytut Badań nad Obronnością

„Norwegian offshore industry: market update, technology development, digitalization, challenges and opportunities going forward „ – ekspert Norsk Petroleumsforening – Norweskiego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Norges Rederiforbund – Norweskiego Stowarzyszenia Posiadaczy Statków

„The Norwegian energy market 2016. Wind Power – Oil&Gas” – doradca ds. zarządzania projektami energetycznymi w regionie Trønderlag

Przedstawiciele firm technologicznych z Polski:

– Lotnictwo i technologie transferu energii
– Biogaz i technologie węglowe
– Technologie wiatrowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 5 grudnia o godzinie 10:00 do Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51 Sala teatralna.

WSTĘP WOLNY

Zapraszamy do rejestracji wszystkie osoby związane ze współpracą z Norwegią lub piszące o współpracy z Norwegią szczególnie w dziedzinach infrastruktury, energetyki i bezpieczeństwa.

Zgłoszenia należy dokonywać na stronie w formularzu rejestracja po czym w kontakcie z organizatorem zostanie ustalony tytuł prelekcji i dopasowanie do jednego z 4 paneli tematycznych:

  • Panel: Współpraca Polski i Norwegii w wymiarze międzynarodowym.
  • Panel: Infrastuktura przemysłowa i budownictwo mieszkalne.
  • Panel: Energetyka strategiczna i nowe źródła energii odnawialnej.
  • Panel: Bezpieczeństwo militarne i cywilne w regionie Morza Bałtyckiego, Północnego i Barentsa.

Wystąpienia mają charakter 15 minutowych multimedialnych prelekcji oraz publikacji artykułu w materiałach po konferencyjnych wydanych w formacie elektronicznym i dostępne publicznie na stronach patrona medialnego portalu dyplomacji publicznej Geopoliti.org.

Hotel

ZAPRASZAMY TAKŻE DO UDZIAŁU W PŁATNYM SEMINARIUM 6 GRUDNIA W PIĘKNIE POŁOŻONYM HOTELU PRZY UJŚCIU WISŁY ŚMIAŁEJ DO ZATOKI GDAŃSKIEJ. GOŚĆMI SEMINARIUM BĘDĄ NORWESCY EKSPERCI:

Norges Rederiforbund – Norwegian Shipowners’ Association
Forsvarets forskningsinstitutt – Norwegian Defence Research Establishment
Norsk Petroleumsforening – Norwegian Petroleum Association

>> REJESTRACJA NA STRONIE <<

http://reforum.eu/

Otwarcie portalu spraw dyplomacji publicznej Geopoliti.org

MR

Wywiad z panią Mają Ruben prezes Pantarey, wydawcą Geopoliti.org

CHCEMY ROZWIJAĆ POTENCJAŁ POLAKÓW – MAJA RUBEN

Proszę powiedzieć, co skłoniło Panią do założenia fundacji Pantarey?

Maja Ruben, prezes fundacji Pantarey, wydawca portalu Geopoliti.org: Z mojej kilkuletniej obserwacji, spotykając w Polsce różnych ludzi – od zamożnych do ubogich – zauważyłam jeden wspólny mianownik między nimi – ich potencjał. Potencjał, który pokazuje wspólny kraj – Polskę, wspólny język, którym mówimy, wspólne problemy społeczne oraz to, co chcemy zmienić. Podróżując po świecie od wielu lat, będąc w różnych krajach mogłam dostrzec, jakim pięknym krajem jest Polska. To co nas z nią łączy, o czym mało dzisiaj mówimy, nazywa się uczuciem do niej, do Polski. Fundację Pantarey założyłam po to, aby promować i rozwijać ten potencjał, który – o czym jestem przekonana – mamy w ludziach. To ludzie budują kraj, nie drzewa czy piękne wieżowce.

Pani Maju proszę przybliżyć czym zajmuje się Pantarey?

Fundacja promuje polskie firmy za granicą. Zajmuje się organizacją wydarzeń oraz nawiązywaniem kontaktów między przedstawicielami firm branżowych, gdyż relacje osobiste między prezesami firm decydują o dalszej współpracy – mają one przełożenie na zamówienia zagraniczne, co jest ważne dla rozwoju produkcji w Polsce i eksportu usług polskich firm. Prowadzimy również projekt edukacyjny dla dorosłych, którzy wyjechali z kraju, gdyż rząd polski nie zapewnił im bezpiecznego pod względem finansowym rozwoju, a który mógł zapewnić. Nasze działania mają miejsce tam, gdzie instytucje publiczne lub firmy polskie nie działają lub nie zamierzają działać.

Co może pani powiedzieć o Polakach, z którymi spotyka się Pani za granicą? Czy można jednoznacznie odpowiedzieć, jakie są powody dzisiejszej ich emigracji?

Polacy za granicą to mądrzy i inteligentni ludzie, gdyż sam wyjazd do obcego kraju wymaga siły i chęci do działania. Co do drugiego pytania, to odpowiedź jest jedna. Nie mają wsparcia w Polsce. To temat na dłuższą dyskusję.

Michał WYWIAD_2W takim razie, wracając do działań fundacji – proszę powiedzieć kilka słów o nowym projekcie medialnym, jakim jest portal Geopoliti.org. Czym – z punktu widzenia wydawcy – ma on być i jakie cele fundacji ma realizować?

Portal ma przedstawiać rzetelne i istotne informacje, dotyczące przede wszystkim Polski, wydarzeń na świecie odnoszących się do naszego kraju oraz informować czytelników o naszych działaniach. Geopoliti.org ma być medium służącym tworzeniu kontaktów między środowiskami, które do tej pory ze sobą nie współpracowały, szczególnie świata akademickiego, biznesowego i praktyków pracujących w kraju i za granicą. Celem portalu jest pobudzenie dyskusji i zaangażowania w sprawy społeczne osób darzących Polskę uczuciem, mogących pomóc w jej rozwoju wewnętrznym i międzynarodowym. Geopoliti.org to także miejsce dla rozwoju studentów: odbycia praktyk studenckich czy udziału w projektach międzynarodowych, w których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe oraz rozwinąć się w pracach dla dobra Polski. 

Więcej szczegółów na portalu: Geopoliti.org

Z Mają Ruben rozmawiał Michał Specjalski, Redaktor naczelny Geopoliti.org

Opracował Marcin Furdyna
Redaktor prowadzący Geopoliti.org

 

Wizyta studyjna w Trondheim 30.08-07.09

NTE1 2Fundacja w ramach projektu NorgePolonia spotka się z przedstawicielami firm oraz instytucji naukowych w regionie Trøndelag w celu nawiązania współpracy między norweskimi a polskimi firmami z branży energetycznej i budowlanej zainteresowanymi współpracą przy realizacji największego projektu farm wiatrowych na lądzie w Europie.

fary wiatroweFarmy wiatrowe w Trøndelag są jednym z kluczowych projektów w Norwegii i są prowadzony przez państwowe spółki Statkraft, TrønderEnergi i Nordic Wind Power. Projekt sześciu farm wiatrowych wart jest 11 mld koron norweskich ( $ 1,3 mld USD, 1,6 mld Euro) i ma produkować 1000 MW do 2020 roku. Instalacje zostaną zbudowane na półwyspie Fosen, Snillfjord i wyspie Hitra oraz na obszarach przybrzeżnych Trondheim w jednym z najlepszych miejsc pod warunkiem produkcji wiatrowej w Europie. Turbiny wiatrowe będą dostarczone do projektu przez duńską firmę Vestas. Vestas dostarczy 278 3,6 MW turbiny do projektu co będzie największym zamówieniem firmy w jej historii. Już w tym roku ruszyły przetargi na budowę infrastruktury pod tą inwestycję, która ma zacząć być budowana przez duńską firmę Vestas za 2 lata.

FullSizeRenderWizyta studyjna w Trøndelag jest kontynuacją działań wpierających polskie firmy energetyczne i budowlane w realizacji kontraktów w Norwegii. Fundacja w czerwcu 2016 roku spotkała się w Oslo z Norweskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej i zamierza wspólnie ze Stowarzyszeniem wspierać współpracę polskich i norweskich firm oraz instytucji naukowych. Fundacja kojarzy norweskie firmy z polskimi i przeprowadza audyty sprawdzające wiarygodność i spełnianie wymogów norweskich przez firmy polskie. Projekty wokół inwestycji rozpoczęły się już w drugim kwartale 2016 roku i jest to odpowiedni czas na rozpoznanie rynku dla Polskich firm zainteresowanych udziałem jako podwykonawcy dla skandynawskich potentatów.

NorgePolonia

Seminarium eksperckie ReForum.eu Warszawa

Seminarium ReForum.eu polsko-norweska współpraca: energetyka i FMCG odbyło się 20 czerwca w Warszawie. Pantarey i eksperci norwescy przeprowadzili seminarium dla przedstawicieli polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynek norweski.   
Seminarium to kolejne działanie fundacji wspierającej współpracę polskich firm z norweskimi w ramach programu operacyjnego NorgePolonia. Tym razem przedstawiliśmy polskim firmom w formie eksperckich prezentacji możliwości rozwoju na rynku norweskim w sektorze energetyki odnawialnej oraz branży FMCG. Przedstawiciele firm mogli także dowiedzieć się o barierach wejścia, formach kontraktów i działalności gospodarczej a przede wszystkim co zrobić aby osiągnąć sukces w Norwegii.

2Seminarium otworzyła prelekcja dotycząca barier wejścia, często popełnianych błędach firm zagranicznych próbujących wejść na rynek norweski oraz podstawowych działaniach jakie należy wprowadzić aby uniknąć zbędnych kosztów i problemów. Firmy zagraniczne muszą oszacować szanse swoich usług i produktów oraz koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Norwegii. Powinny także porównać swoją firmę do konkurencji na rynku norweskim, zbadać możliwe drogi dystrybucji oraz możliwości współpracy z potencjalnymi lokalnymi partnerami. Rozpoznanie rynku dla swojej firmy jest kluczowym działaniem na wstępnym etapie, które ograniczy koszty i pozwoli stworzyć strategię którą będzie można zrealizować przez 2-3 letni proces organizacji swojej obecności i sukcesu.

4

Innowacja jest kluczowym zagadnieniem jakie osoby decyzyjne w firmie powinny opanować myśląc o internalizacji swoich produktów i usług na różniącym się kulturowo rynku. Praktyki i doświadczenia własnego rynku w dużej mierze nie przekładają się na działania za granicą. Innowacyjność to nie tylko innowacja tego co oferujemy ale jak prezentujemy i organizujemy sprzedaż i zarządzaniem produktem. Dobrze przemyślana strategia innowacyjności umożliwia osiągnięcie wyników szybciej i bezpieczniej.

5Rynek energetyki odnawialnej w Norwegii jest bardzo atrakcyjny dla polskich firm technologicznych oraz usługowych mogących dostarczyć rozwiązania dla energetyki wodnej, wiatrowej i biogazowej. Inwestycje w największe lądowe farmy wiatrowej w zachodniej Norwegii, rozwijający się rynek na małe turbiny wodne oraz rozwój biogazowni w Norwegii to niektóre nisze dla polskich firm. Specjalistyczne szkolenie dotyczące wytrącania się energii w turbinach wiatrowych, systemu licencji, dofinansowania dla energetyki słonecznej oraz możliwości w energetyce wodnej przedstawił ekspert norweski z 50-letnim doświadczeniem w różnych firmach norweskich. Pantarey Fundacja prowadzi projekt promocji polskich firm technologicznych oraz świadczących usługi związanych z inwestycjami w największe farmy wiatrowe na lądzie w Europie. Polskie firmy mogą wziąć udział w misjach gospodarczych i seminariach branżowych Pantarey.

9

Branża FMCG przy scentralizowanym rynku dystrybucji żywności w Norwegii wymaga specjalistycznej wiedzy i przygotowania strategii wprowadzającej nowe produkty żywności do Norwegii. Na seminarium najwięksi polscy producenci produktów mlecznych oraz eksporterzy owoców i warzyw dowiedzieli się jak wygląda struktura rynku w Norwegii, podział między największymi graczami oraz przykłady strategii wejścia z nowym produktem pod własną marką. Partnerzy Pantarey dysponują wieloletnim doświadczeniem popartym sukcesami wprowadzenia na rynek norweski zagranicznych produktów do sieci dystrybucji oraz świadomości konsumenckiej Norwegów. Pantarey prowadzi projekt wsparcia polskiego eksportu do Norwegii wysokiej jakości żywności.  Zainteresowane firmy mogą wziąć w udział w szkoleniach, indywidualnych konsultacjach i zaplanować bezpieczną strategię wejścia z żywnością na rynek norweski.

Fragment seminarium można obejrzeć na nagraniu:

Seminaria Pantarey odbywają się regularnie w samym centrum Warszawy. Więcej szczegółów: info@pantarey.org

13

1011

NorgePolonia

Relacja z delegacji na UDT Global i ELIADEN

Delegacja Pantarey uczestniczyła w dniach 31 maja – 2 czerwca w targach branży elektrycznej Eliaden oraz od 1 do 3 czerwca na targach podwodnych technologii wojskowych UDT Global w Lillestrøm w Norwegii. 


ELIADEN2ELIADEN

Podczas targów Eliaden fundacja przeprowadziła liczne rozmowy z producentami i dystrybutorami izolacji i produktów elektrycznych zainteresowanych współpracą z firmami polskimi. Rynek norweski zainteresowany jest izolacją do przemysłu i budownictwa ogólnego w związku z licznymi projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w Norwegii. Polskie firmy mogą skorzystać z koniunktury na optymalne cenowo i jakościowo produkty elektryczne w realizowanych w Norwegii projektach infrastrukturalnych w interiorze Norwegii stymulowanych przez rząd Norweski w związku z trudną sytuacją na rynku offshore.

ELIADEN1Targi Eliaden są największą branżową imprezą środowiska producentów i usługodawców elektrycznych na których prezentują się największe norweskie i skandynawskie firmy. Wśród prezentujących się były także pojedyncze firmy z Polski oraz WPHI w Oslo. Wydarzeniu towarzyszyły szkolenia i seminaria branżowe. Wśród wystawców zdominowały rozwiązania inteligentnego zarządzania elektrycznością w domach. Targom towarzyszyła atmosfera kreatywności, humoru i otwartości na współpracę z producentami z Polski zainteresowanymi wprowadzeniem do norweskich sieci dystrybucyjnych dobrych i atrakcyjnych cenowo produktów. Pantarey dzięki stale rozrastającej się sieci kontaktów bezpośrednich oraz biura sprzedaży w Oslo umożliwia wprowadzenie polskich produktów do norweskich sieci dystrybucyjnych z sukcesem.

UDT GLOBAL

UDT3W dniach 1-3 czerwca odbyły się także zamknięte targi skierowane do sektora wojskowego dotyczące podwodnych technologii obronnych UDT Global. Targi UDT Global odbywają się co roku w innym kraju i w tym roku miały miejsce w Oslo. Wśród gości wydarzenia przybyli liczni oficjele wojskowi i światowi potentaci technologii podwodnych w przeważającej mierze z firm amerykańskich i brytyjskich a także norweskiego potentata obronności norweskiej firmy Kongsberg.

UDTGLOBALWśród prelegentów i gości seminariów byli również przedstawiciele polskiego MON i polskich firm obronnych. Targi miały ekspercki charakter i przedstawiały rozwiązania technologiczne odpowiadające współczesnym zagrożeniom na morzach z szczególnym uwzględnieniem technologii poszerzających świadomość pola bitwy podmorskiej. Organizator targów wyraził zainteresowanie organizacją cyklicznej imprezy branży wojskowej w Polsce w związku z rosnącą rolą polskiej armii oraz konsolidującego się polskiego sektora zbrojeniowego. Pantarey prowadzi działania promujące polską obronność i branżę zbrojeniową w Norwegii z szczególnym uwzględnieniem możliwości współpracy technologicznej i inżynieryjnej polskich ośrodków naukowych.

NorgePolonia

 

 

 

 

Misja gospodarcza na Eliaden 2016: Lillestrøm 31.05 – 2.06.2016

Eliaden 2016 odbędzie się od 31.05 do 02.06. 2016 r. Obejmuje obszary przemysłu, energetyki oraz instalacji/konstrukcji elektrycznych. Zdarzenie to targi z naciskiem na rozwiązania, produkty, usługi i seminaria. Eliaden odbyła się po raz pierwszy w 1984 roku. http://eliaden.no/English/

Zgłoszenia i zapytania można skierować na e-mail: info@pantarey.org

 

Misja gospodarcza na UDT Global: Lillestrøm 1-3 czerwca 2016

UDTUndersea Defence Technology (UDT), odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2016. Jest najbardziej istotną wystawą i konferencją wspólnoty obrony i bezpieczeństwa podwodnego. Wydarzenie gromadzi specjalistów z wojska, przemysłu i środowisk akademickich, aby skupić się na rozwoju technologii w jednym z najtrudniejszych warunków znanych człowiekowi. http://www.udt-global.com/

Zgłoszenia i zapytania można skierować na e-mail: info@pantarey.org

 

Następna strona »
Translate »