Fundacja Pantarey zorganizowała 26 czerwca 2023 roku wydarzenie towarzyszące Konferencji OBWE „Rola społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu i ochronie tolerancji i niedyskryminacji: Spotkanie uzupełniające wymiar ludzki III”.

Tematem seminarium była „Dyskryminacja finansowa. Od pieniądza korporacyjnego do społecznego”.

W dzisiejszym połączonym i zglobalizowanym świecie dyskryminacja finansowa stała się istotnym problemem społecznym i gospodarczym.

Seminarium miało na celu zbadanie ewoluującego charakteru dyskryminacji finansowej, koncentrując się na przejściu od tradycyjnej waluty korporacyjnej do koncepcji waluty społecznej. Omówiono potrzebę zwalczania dyskryminacji finansowej i wspierania bardziej sprawiedliwego krajobrazu finansowego.

Nowa idea gotówki zostanie zaprezentowana wraz z powstającą ideą nowej platformy cyfrowych walut społecznościowych, umożliwiającej lokalnym społecznościom stworzenie waluty społecznej zakotwiczonej w potencjale ich lokalnej gospodarki.

Uczestnikami seminarium byli:
– Jacek Zadrąg, Michał Czarnocki i Wojciech Dobrzański z fundacji Narodowy Instytutu Studiów Strategicznych.
– Christian Zeitz, Instytut Stosowanej Ekonomii Politycznej, Wiedeńskie Stowarzyszenie Akademickie, Austria.
– Cameron Macgregor, Ad Actum, USA.
– Michał Specjalski, Fundacja Pantarey, Polska.

Poniżej można obejrzeć materiały video z wydarzenia:

Jeżeli chcesz wesprzeć działania Pantarey Fundacja darowizną skontaktuj się z nami poniższym formularzem.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości