Pantarey Fundacja rozpoczęła realizować kolejne punkty programu operacyjnego NorgePolonia skierowanego do Polaków w Norwegii, współpracy polskich i norweskich firm oraz norweskich instytucji edukacji artystycznej.

Projekt współpracy polskich firm z branży budowlanej oraz projektu łączenia polskich technologicznych start-up z norweskimi firmami został przedstawiony w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Kierownikowi Wydziału I Sekretarzowi Mariuszowi Biedrzyckiemu i II Sekretarzowi Tomaszowi Chałupa.

Fundacja i Wydział uzgodniły dalsze kroki współpracy w zakresie promocji polskich firm i wspierania projektu transferu technologii z Polski do Norwegii oraz finansowania projektów innowacyjnych przez kapitał norweski.

Pantarey zaprasza do otwartego projektu właścicieli patentów, spółki spin-off oraz grupy zainteresowane komercjalizacją wiedzy i technologii we współpracy z firmami norweskimi i międzynarodowymi działającymi na rynku norweskim.

Partnerami Pantarey w projekcie są norweskie firmy z branży komercjalizacji wiedzy, zarządzania innowacyjnością oraz IT wspomagające fundację w całościowym zarządzaniu projektem na rynku norweskim. Firmom zainteresowanym udziałem w projekcie oferujemy obsługę administracyjną, księgową oraz zarządzanie kontaktami z klientami norweskimi a także organizację wydarzeń promocyjnych z osobami decyzyjnymi w firmach norweskich.

Zapraszamy do udziału w projekcie Polskiego Klastra Technologicznego w Norwegii firmy oraz grupy projektowe zainteresowane internacjonalizacją wiedzy i technologii oraz sprzedaży i komercjalizacją wynalazków oraz rozwiązań technologicznych szczególnie w branży budowlanej, ekstrakcji gazu i ropy oraz usług i produktów IT.

W ramach promocji Polskiego Klastra Technologicznego w Norwegii fundacja organizuje misję gospodarczą na targi budowlane Bygg Reis Deg w 14-17 października 2015 w Norges Varemesse, Lillestrøm. Firmy zainteresowane udziałem w wydarzeniu powinny kontaktować się z fundacją do 20 września 2015 roku.
BDPantarey organizuje także projekt współpracy polskich szkół muzycznych z instytucjami kulturalnymi Norwegii w ramach projektu MasterClassPolska polegający na organizacji recitali i lekcji mistrzowskich a także wymiany młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Fundacja rozwija współpracę z norweskimi instytutami muzyki klasycznej oraz szkołami ludowymi kształcącymi zarówno wybitną młodzież jak i upowszechniającą kulturę wśród młodzieży norweskiej. Pantarey chce przedstawić polską kulturę norweskiej młodzieży jako element europejskiego dziedzictwa i wspólnej tożsamości narodów Morza Bałtyckiego.

Zapraszamy do współpracy szkoły artystyczne oraz wybitną młodzież zainteresowaną projektami wymiany studenckiej oraz wspólnymi artystycznymi projektami polsko-norweskimi. W szczególnym zainteresowaniu fundacji są projekty i artyści przybliżający obu narodom swoją kulturę oraz ukazującą wspólnotę tożsamości między krajami nordyckimi a słowiańskimi między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym.

W ramach projektu NorgePolonia i MasterClassPolska będą organizowane w Norwegii i Polsce wspólne wydarzenia artystyczne współpracy młodzieży i doświadczonych artystów z obu krajów. Wymiany technologiczne i artystyczne są uniwersalnymi metodami komunikacji między narodami oraz budowania wspólnej przyszłości Skandynawii oraz Europy Środkowo-wschodniej.

Screen Shot 2016-01-17 at 15.34.12

Tags: