Pantarey Fundacja uczestniczyła 14-15 października 2021 r. jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego z Polski w konferencji jubileuszowej 30-lecia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W trzydziestą rocznicę swojego powstania ODIHR zwołała dwudniową konferencję, aby zaznaczyć wiele osiągnięć ostatnich trzech dekad, rozważyć obecne wyzwania i możliwości oraz omówić rolę Urzędu w dalszym pomaganiu w znajdowaniu rozwiązań i promowaniu demokracji i praw człowieka w przyszłości. Konferencja umożliwiła również uczestnikom wymianę doświadczeń i wymianę najlepszych praktyk, w tym nowych praktyk podczas pandemii Covid-19, która dotknęła każdą osobę w każdym kraju w regionie.

Konferencja 70-lecia OBWE odbyła się w PKiN w Warszawie