Muzykoterapia jest skuteczną dodatkową metodą terapeutyczną dla osób, u których zdiagnozowano klinicznie występujące symptomy zespołu stresu pourazowego PTSD. Narzędzia muzykoterapeutyczne mogą osłabić natężenie i częstotliwość symptomów PTSD, przeżywanej traumy związanej z decyzją o wyjeździe z dzieckiem od drugiego rodzica lub opieki społecznej, opuszczając kraj, w którym wszyscy żyli.

Trauma jest według obserwacji tych osób wzmacniana przez ponowne przeżywanie tej sytuacji w związku z postępowaniami prawnymi. Stresorami, które wzmacniają te ponowne przeżycia, są próby siłowe odebrania dziecka i wywiezienia dziecka do kraju, z którego zostało uprowadzone.

Fundacja przeprowadza badania oraz prowadzi muzykoterapię dla rodziców z rodzinnych postępowań transgranicznych z tego względu, że osoby te są całkowicie pozostawione same sobie, a przez rodzinę, społeczeństwo, ale także instytucje publiczne są uznawane za sprawców porwań dzieci, nie biorąc pod uwagę okoliczności obiektywnych oraz stanu psychicznego w czasie popełniania tych czynów.

Pierwsza sesja muzykoterapeutyczna rozpoczęła się 21 sierpnia 2022 roku na grupie złożonej z osób, które uczestniczyły w badaniu PTSD. Sesja odbywała się w studium muzycznym w Warszawie przy Uniwersytecie SWPS. Wśród uczestników grupy były osoby, które wcześniej wzięły udział w badaniu zespołu syndromu stresu pourazowego PTSD w transgranicznych sprawach rodzinnych kwestionariuszem CAPS. Przyjechały na sesję osoby, które się zgłaszały do Pantarey Fundacja w latach 2018-2020, gdzie występowała fundacja w sądach polskich oraz sądach za granicą.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w następnych sesjach mogą się kontaktować w formie e-mail: info@pantarey.org

Sesja muzykoterapii 21 sierpnia 2022 roku