W dniu 19 lipca 2022 roku przedstawiciel fundacji przedstawił w telewizji wRealu24 sprawę azylu dla Norweżki z dziećmi w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców odrzucił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i fundacja będąca stroną społeczną w postępowaniu będzie wnioskowała o dostęp jako strona społeczna do sprawy w postępowaniu skargowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wcześniej została wniesiona skarga kasacyjna pełnomocników do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nie wydania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Tymczasowego Dokumentu Tożsamości dla Cudzoziemca, do której także fundacja wniesienie o dostęp jako organizacja społeczna.

Maja Ruben
Prezes Zarządu
Pantarey Fundacja