GŁÓWNE ZDARZENIA W 2017 ROKU

Fotografia organizatorów konferencji

Styczeń 2017 – Relacja z konferencji „Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja”. 

W piątek 27 stycznia 2017 r. w Sali Kossakowskiej w krakowskim Hotelu Europejskim miała miejsce konferencja pt. „Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja” zorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. W dwóch panelach, poświęconych wymiarom wewnętrznemu i transatlantyckiemu, uczestniczyli wybitni naukowcy i analitycy z Warszawy i Krakowa. Portal fundacji – Geopoliti.org objął patronatem medialnym konferencję w Krakowie, relacjonował na żywo oraz zdał obszerną relację poniżej. Portal dzięki międzynarodowym kontaktom eksperckim udostępnił relacje z wydarzenia za granicą Polski przyczyniając się do umiędzynarodowienia polskiego dyskursu i punktu widzenia ekspertom spoza Polski.

Luty 2017 – KONTYNUACJA TRZECIEGO ROKU PROJEKTU RENORGE i REPOLAND

Projekt ReNorge

         W 2017 roku rozwijaliśmy projekt promocji polskich firm i instytucji w Norwegii 2017-2019 w programie operacyjnym NorgePolonia fundacji Pantarey.

              Przygotowaliśmy  całościową obsługę potrzeb firm realizujących lub chcących realizować usługi na rynku norweskim szczególnie w branży: budowlanej. morskiej i stoczniowej oraz technologii lotniczych i energetycznych. Projekt ReNorge jest kontynuacją i ujęciem w całość poszczególnych działań promujących firmy i instytucje jakie fundacja promowała w Norwegii w latach 2014-2016. ReNorge to usługi dla firm  i organizacji prowadzących lub chcących prowadzić działalność w Norwegii. Fundacja pomaga w tworzeniu lub utrzymywaniu dobrych relacji z partnerami norweskimi. Organizujemy spotkania z ekspertami norweskimi w Polsce i menadżerami norweskich firm w Norwegii. Pozwalamy poznać jak wygląda rynek norweski w danej branży oraz jak nawiązać bezpośrednio kontakty w Norwegii. Organizujemy wyjazdy na targi branżowe oraz organizujemy towarzyszące nim otwarte seminaria i prezentacje polskich firm w Norwegii. Zapoznajemy z trendami, jak działa konkurencja i jak przedstawić swoje produkty i usługi. Sprawdzamy zgodność usług polskich firm ze standardami norweskiego rynku. Analizujemy usługi i produkty oraz przygotowujemy strategię wejścia na rynek Norweski. Prowadzimy przedsprzedaż usług i produktów we współpracy z norweskimi ekspertami i przygotowujemy realizacje transakcji do ostatniej fazy sprzedaży.

Szkoła Języka Norweskiego RePoland

            W 2017 roku rozpoczęcie kolejny roku projektu RePoland – nauki języka norweskiego on-line dla dorosłych Polaków żyjących w Norwegii, który fundacja uruchomiła na przełomie czerwca/lipca 2015 r. Szkoła języka norweskiego RePoland zyskała dużą popularność  i zapotrzebowanie na naukę języka norweskiego wśród Polaków w Norwegii stale rosło. Szkoła RePoland uruchomiła od 2015 roku naukę języka norweskiego na wszystkich poziomach z absolwentami filologii i lingwistyki a także native speakerami w celu polepszenia komunikacji Polaków ze społecznością gminy w której żyją w Norwegii. Pomogliśmy już ponad 600 uczniom którzy dzięki nauce norweskiego w naszej Szkole zdobyli pierwszą pracę, zmienili dotychczasową na lepszą a nawet dostali się na studia w Norwegii po zdaniu egzaminów państwowych do których przygotowaliśmy ich w Szkole.  W RePoland uczą młodzi, dynamiczni, wykwalifikowani lektorzy z precyzyjnie przygotowanymi umiejętnościami uczenia na danym poziomie.

Marzec 2017 – OTWARCIE ODDZIAŁU RENORGE W TRONDHEIM

Na zdjęciu przedstawicielstwo Pantarey i projektu ReNorge w Stjørdal.

Pantarey w ramach projektu ReNorge wspierania polskich firm w Norwegii otworzyła przedstawicielstwo w zachodniej części kraju w regionie Trøndelag w mieście Stjørdal blisko od centrum nauki norweskiej w Trondheim.

Trondheim to ośrodek naukowy Norwegii oraz miejsce wielu inwestycji energetycznych szczególnie związanych z energetyką odnawialną. W regionie ustanowiono największe farmy wiatrowe w Europie a także prowadzone są badania i inwestycje z nowoczesnymi technologiami wdrażanymi w Norwegii, Skandynawii i całym świecie.

Fundacja ustanowiła przedstawicielstwo regionalne z dyrektorem zarządzającym projektu ReNorge w Trøndelag w ramach którego polskie firmy mogą kontaktować się przez pośrednictwo ReNorge    z firmami i instytucjami norweskimi w zachodniej Norwegii. Projekt ReNorge przewiduje co więcej przedsprzedaż produktów i usług, audyt firm norweskich, pozyskiwanie finansowania  i organizację wydarzeń branżowych w Trondheim.

MAJ-CZERWIEC 2017 – MISJA GOSPODARCZA NOR-SHIPPING 2017

Pantarey przeprowadziła misję gospodarczą na jedne z największych na świecie a zarazem najstarsze w Norwegii targi branży morskiej Nor-Shipping które odbyły się 30.05-02.06 2017 w Lillestrøm w Norwegii.

            Wydarzenie zgromadziło największych wystawców z Norwegii i świata w tym polskie firmy, głównie stocznie remontowe ale także mniejsze firmy prezentujące produkty dla branży morskiej. Czterodniowemu wydarzeniu w Norges Varemesse (hali wystawienniczej Norweskich targów) w Lillestrøm towarzyszyły przez cały tydzień konferencje branżowe i spotkania networkingowe w Oslo. Zarząd spotkał się także z największą norweską firmą budowlaną Veidekke w sprawie współpracy z polskimi firmami podwykonawcami w projektach w Norwegii.

            Pantarey odbyła serię spotkań z partnerami fundacji w Stavanger, Trondheim, Oslo i Lillestrøm a także zaprezentowała firmom norweskim usługi polskich firm LNG, technologii elektrowni wodnych, central wentylacyjnych HVAC oraz technologii energetyki odnawialnej  w tym pomiarów wiatrowych pod budowę farm wiatrowych oraz technologii uwęglania biomasy. Fundacja nawiązała także nowe kontakty biznesowe i instytucjonalne z organizacjami i firmami            z Norwegii i innych krajów biorących udział w wydarzeniu z całego świata.

LIPIEC 2017 – Geopolit.org bierze udział w Global Forum w Warszawie

W dniach 6-7 lipca 2017 roku odbył się drugi szczyt Trójmorza (Three Seas Initiative) – tym razem w Warszawie. Początek formuły spotkań wybranych państw położonych między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem miał miejsce 25-26 sierpnia 2016 roku w Dubrowniku. Portal fundacji Geopoliti.org przeprowadził relację i analizę Global Forum.

SIERPIEŃ 2017 – SEMINARIUM OPOLE MIĘDZY V4 A TRÓJMORZEM  Z DR MICHALEM VITEM Z INSTYTUTU Z PRAGI

Fundacja Pantarey przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej  w Opolu zorganizowały seminarium pt. „Opole między Wyszehradem a Trójmorzem. Polsko-Czeska współpraca biznesowa w ramach Unii Europejskiej”.

Podczas spotkania dr Michal Vit z Instytutu Europeum w Pradze przestawił czeską perspektywę na współpracę biznesową Polski i Czech w ramach Unii Europejskiej oraz współpracę w różnych formatach regionalnych. Spotkanie poprowadził Marcin Furdyna, redaktor prowadzący portalu specjalistycznego fundacji Geopoliti.org Portal Geopoliti.org przeprowadził relację z wydarzenia.

Gośćmi wydarzenia byli lokali urzędnicy magistratu Opola, Izb Gospodarczych, Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego oraz przedsiębiorcy, studenci z Opola. Relację z wydarzenia przedstawiły lokalne media:

W Opolu rozmawiali o współpracy polsko – czeskiej, http://doxa.fm/aktualnosci/region/rozmawiali-o-wspolpracy-polsko-czeskiej/,

RadioDoxa

Współpraca polsko-czeska tematem międzynarodowej dyskusji, http://radio.opole.pl/100,207792,wspolpraca-polsko-czeska-tematem-miedzynarodowej,

Radio Opole

Głównym tematem był kryzys migracyjny a rola Grupy Wyszehradzkiej w reformie UE. Gościem wydarzenia był dr Michal Vit z Instytut Europeum z Pragi w dyskusji prowadzonej przez Marcina Furdynę (Pantarey Fundacja, Geopoliti.org). Marcin Ociepa Przewodnicząc Rady Miasta Opole otworzył seminarium „Opole między Wyszehradem a Trójmorzem. Polsko-Czeska współpraca”.

Następnie rozmawialiśmy o Inicjatywie Trójmorza, Trójkącie Sławkowskim czy Grupie Wyszehradzkie a relacje z Rosją z dr Michal Vit.

Czeski gość przedstawił wykład na temat Polski i Czech jako peryferiach ekonomicznych Niemiec oraz wyborach w Czechach. Następnie odpowiedział na pytania o relacjach polsko-czeskich po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Czechach.

Wydarzenie podsumował z perspektywy Miasta Opole w swej wypowiedzi „Bariery mentalne i administracyjne w relacjach polsko-czeskich” Janusz Karpiński, Pełnomocnik Prezydenta Opola ds. zagranicznych. Wydarzenie zgromadziło wielu gości i zaktywizowało bezpośrednie kontakty.

SIERPIEŃ 2017 – WIZYTA STUDYJNA I SPOTKANIA Z POTENCJALNYMI PARTNERAMI W AUSTRII, SŁOWACJI I NA WĘGRZECH

Na zdjęciu Zarząd Pantarey na spotkaniu w Wiedniu z Gregorem Hochreiterem ekspertem ekonomistą austriackim

            Pantarey kontynuując działania z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej i Austrii otworzyła projekt współpracy z krajami Europy Środkowej: Czechami, Słowacją, Węgrami  i Austrią w ramach programu operacyjnego „Diplomatic Hub”. Celem projektu jest zbliżenie organizacji, środowisk eksperckich, biznesowych i studenckich z krajów na wspólnej platformie wymiany doświadczeń, współpracy w działaniach poszczególnych organizacji i tworzenia nowych działań bilateralnych i multilateralnych.

            W ramach projektu organizacje mają ze sobą współpracować jako liderzy poszczególnych projektów oraz partnerzy w projektach realizowanych przez inne organizacje. Współpraca ma obejmować relacje międzyludzkie, aktywizację młodzieży na europejskim rynku pracy, wymianę doświadczeń i współpracę biznesową firm z branży infrastrukturalnej w tym budownictwa, energetyki i informatyki szczególnie w kontekście Inicjatywy Trójmorza oraz Unii Europejskiej. Platforma współpracy między organizacjami pozwoli stworzyć sieć kontaktową i komunikacyjną między branżami w krajach uczestniczących wewnątrz grupy ale także z partnerami zewnętrznymi w Europie i Świecie. W Austrii spotkaliśmy się z ekonomistą Gregorem Hochreiterem pracującym swego czasu w organizacjach przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz osobę z kontaktami zawodowymi w środowisku akademickim, politycznym i ekonomicznym Austrii. Rozmawialiśmy na temat doboru partnera austriackiego do współpracy w przyszłych projektach fundacji.

       W związku z otwarciem projektu Zarząd Pantarey spotkał się z przedstawicielami poszczególnych organizacji w Wiedniu, Bratysławie i Budapeszcie. W Wiedniu z Stowarzyszeniem Wiedeńskich Akademików, na Słowacji z think-tankiem Globsec a na Węgrzech z thInk-tankiem  Századvég. Wcześniej przeprowadzono rozmowy z potencjalnymi partnerami z Instytutu Europeaum  w Pradze z Czech. Rozmawialiśmy o współpracy strategicznej między organizacjami w zakresie współpracy w ramach V4, Trójmorza i UE.

       Organizacje do projektu miały wnieść własne kompetencje, sieci kontaktów regionalnych oraz zorganizować wydarzenia w swoich krajach w ramach projektu. Menadżerowie projektu z każdej organizacji mieli prowadzić koordynację projektu na poziome narodowym. Ze względu na kompetencje poszczególnych organizacji projekty miałby być realizowane z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organizacji. Misja studyjna pozwoliła nawiązać bezpośrednie relacje i do dzisiaj prowadzimy kontakty z organizacjami przygotowując poszczególne projekty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Funduszu Wyszehradzkiego.

Na zdjęciach powyżej przed spotkaniem z Nolan Theisen

Szefem programu energetyki słowackiego Globsec

       Zauważalnym jest rozdźwięk pomiędzy poszczególnymi organizacjami w stosunku do kierunków polityk państw V4 i Austrii. Czeska  i Słowacka organizacja zdecydowanie wpisuje się w agendę mainstreamu Unii Europejskiej, negatywnie odnoszą się do organizacji węgierskiej a jednocześnie wszystkie trzy pozostają pod silnym wpływem organizacji pozarządowych z Niemiec na poziomie instytucji i poszczególnych ekspertów. Dostrzegamy duże zaniedbania i niespójność na poziomie eksperckim, organizacji pozarządowym w relacjach z Polską stroną, która jest postrzegana jako nieprowadząca strategicznego dialogu a jej inicjatywy jak polityka wewnątrz Unii Europejskiej, Inicjatywa Trójmorza czy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest mało zrozumiała. Fundacja w związku z tym postanowiła przygotować szereg inicjatyw mających przybliżyć Austriakom, Słowakom, Czechom  i Węgrom polską perspektywę.

Na zdjęciu po lewej po spotkaniu z ekspertem węgierskiego think-tanku

    Századvég doradcą ds. energetycznych Szabolcs Vágvölgyi

WRZESIEŃ 2017 – Patronam medialny na konferencji Niemcy po wyborach – lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?

            28 września 2017 r. w Hotelu Europejskim w Krakowie odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie pn. „Niemcy po wyborach – lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?”. Portal fundacji Geopoliti.org objął patronatem medialnym wydarzenie, relacjonował w trakcie w mediach społecznościowych, zdał relację po wydarzeniu oraz kolportował wśród partnerów eksperckich w Norwegii, V4 i Austrii.

            Spotkanie odbyło się 4 dni po wyborach parlamentarnych w tym kraju. Zwycięstwo odniosła rządząca do tej pory partia chadecka CDU/ CSU pod kierownictwem kanclerz Angeli Merkel, lecz pozycja szefowej niemieckiego rządu uległa osłabieniu ze względu na wynik partii, który okazał się być najgorszym od pierwszych powojennych w 1949 r. wyborów do Bundestagu oraz nadzwyczaj dobrych notowań AfD (Alternatywy dla Niemiec), ugrupowania reprezentującego poglądy skrajnie prawicowe i antyimigranckie. Nie bez znaczenia jest również zaskakująco słaby w tych wyborach rezultat zmagającej się z trudnościami wewnętrznymi SPD (Socjaldemokratycznej Partii Niemiec) pod przywództwem Martina Schulza. Wszystkie powyższe implikacje głosowania były przedmiotem analizy uczestników zakończonej debaty.

            Pierwszy panel dotyczący skutków wewnętrznych rozpoczęła dziennikarka tygodnika „Sieci”, red. Aleksandra Rybińska. Głównym przedmiotem redaktor była powyborcza przyszłość systemu partyjnego oraz parlamentarnego w Niemczech w obliczu mniejszego niż się spodziewano zwycięstwa chadeków. Szczególna uwaga skupiona została na kwestii nadspodziewanie pomyślnego rezultatu Alternatywy dla Niemiec, która wskutek tego stała się trzecią siłą polityczną w Bundestagu. W opinii publicystki za taki stan rzeczy jest odpowiedzialna w większości urzędująca kanclerz Merkel, która „pozostawi po sobie Alternatywę dla Niemiec”, ze względu na realizowaną przez siebie politykę „otwartych drzwi” wobec imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Referująca sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła także kryzysowi           w SPD. W jej przekonaniu, nastąpił „upadek socjaldemokratów”, skutkujący rozbieżnościami             w partii na tle dalszej taktyki politycznej. Dziennikarka stwierdza, że korzeni zaistniałej sytuacji należy szukać w czasach rządów Gerharda Schroedera i wprowadzonego w latach 2003-2005 programu Agenda 2010.[35]

            Część środowisk socjaldemokratycznych w aparacie partyjnym, bardziej ukierunkowanych na prawo, uważa, że ugrupowanie powinno działać zgodnie z programem reform byłego kanclerza. Natomiast przedstawiciele lewego skrzydła partii wyrażają pogląd, że partia powinna powrócić do swych korzeni i zadbać o przestrzeganie zasad społecznej gospodarki rynkowej. Pani Rybińska pokusiła się także o przeanalizowanie możliwych wariantów koalicyjnych w obliczu uzyskanych wyników wyborczych. W jej opinii utworzenie koalicji w Niemczech może potrwać do grudnia br. ze względu na występowanie znacznych rozbieżności w planowanej koalicji chadeków, liberałów z FDP oraz Zielonych, w kwestii m.in. sankcji wobec Rosji oraz polityki wewnętrznej. W przypadku, jeśli rozmowy nie przyniosą spodziewanych dla kanclerz efektów, niemiecka polityk może podjąć    rokowania z Schulzem, który co prawda deklarował, że SPD pozostanie w opozycji, ale w przypadku wyciągnięcia do niego ręki przez Merkel zdaje sobie on sprawę, że kanclerz może iść na daleko idące ustępstwa w kwestiach personalnych, takich jak np. obsada kluczowych resortów obrony czy spraw zagranicznych. Schultz jest świadomy, że kanclerz nie chce kierować rządem mniejszościowym i dlatego w przypadku niepowodzeń rokowań koalicyjnych bardzo realny jest scenariusz przedterminowych wyborów i długotrwałego chaosu politycznego nad Renem, co może z kolei doprowadzić do wzrostu znaczenia socjaldemokratów. W tym wypadku możliwe będzie ponowne zaostrzenie kursu Berlina w aspekcie polityki imigracyjnej. W tej kwestii, generalnie rzecz ujmując, p. Rybińska spodziewa się wyciszenia niemieckich ataków na Grupę Wyszehradzką.

            Następną prelegentką krakowskiej konferencji była p. Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Przedmiotem jej wystąpienia były wyzwania dla sfery obronności                       i bezpieczeństwa Niemiec. Na wstępie zaznaczyła, że bardzo wiele w przedmiotowej materii będzie po wyborach zależało od tego, kto obejmie stanowiska ministra finansów oraz szefa dyplomacji, gdyż wymienione dwa resorty stanowią kluczowe centrum decyzyjne w polityce zagranicznej Niemiec. Pani analityk przedstawiła ponadto zagadnienie stosunku po wyborach Niemiec do Rosji, stawiając tezę, że nowe władze niemieckie, za przyczyną zarzucenia koalicji z SPD, będą realizowały bardziej twardy kurs wobec Kremla.[36]

            Poruszony został także problem kooperacji niemiecko-rosyjskiej po aneksji Krymu. Badaczka stwierdziła, że na skutek tego posunięcia nastąpiło wstrzymanie współpracy wojskowej Niemiec z Rosją, (w Białej Księdze z 2016 r. podkreślono nawet, że Rosja stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa Niemiec). Zaakcentowała, że niemieckie elity polityczne z czasem dostrzegły, że bezwarunkowa polityka ustępstw zachodnich wobec Kremla poniosła jednak porażkę i dlatego zmuszone zostały do zaostrzenia tonu wobec Moskwy. Mówczyni odniosła się także bezpośrednio do wyzwań obecnych na płaszczyźnie niemieckiej obronności. Komunikując, że Niemcy nie odgrywają dziś zbyt aktywnej roli na Bliskim Wschodzie ani w wymiarze politycznym ani gospodarczym, szczególnie po interwencji w Libii, wobec której Merkel zajęła ambiwalentne stanowisko, rozmówczyni OSW artykułowała, że po aneksji Krymu Niemcy coraz częściej angażują się w międzynarodowe akcje pokojowe, tak jak np. miało to miejsce w czasie interwencji francuskiej w Mali, kraju będącym pod silnym wpływem islamskich ekstremistów z Al-Kaidy. Kontynuując wątek, wskazała, że Berlin stara się grać na dwóch płaszczyznach – z jednej strony nie zrażać sobie potencjalnych sojuszników poza granicami Niemiec, nie ingerując w ich bezpośrednie sprawy, ale z drugiej nawiązując szeroką współpracę Bundeshwery z innymi krajami. Zwolenniczką takiego wariantu była szczególnie Urshula Von Leyen, szefowa niemieckiego resortu obrony.

            Jednakże – jak podkreśliła Gostkowska – dopiero obecnie mamy do czynienia z pewnym przewartościowaniem niemieckiej polityki obronnej ze względu na żądania stawiane przez prezydenta Trumpa odnośnie zwiększenia wydatków obronnych przez państwa członków NATO do poziomu 2% PKB. Takie domaganie się może jednak stanowić problem dla chadeckich koalicjantów – szczególnie FDP i Zielonych, reprezentujących pacyfistyczne poglądy na rozwój armii, mogące skutkować zmniejszeniem się zaangażowania przez rząd niemiecki w partycypacji w sferze międzynarodowego zarządzania kryzysowego. Nie zabrakło w wystąpieniu Gostkowskiej również wątku niemiecko-rosyjskich działań pod kątem projektu Nord Stream 2, które sprecyzowała, że niniejsze przedsięwzięcie dla Niemiec ma jednak przede wszystkim charakter biznesowy, aniżeli polityczny – i dlatego mimo oczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, nie należy z kroków podejmowanych przez stronę niemiecką, wyciągać zbyt pochopnych wniosków. W jej przekonaniu, w obliczu spadku znaczenia SPD w polityce niemieckiej, nowa ekipa rządząca w Berlinie, będzie bardziej skłonna do wysłuchania argumentów Polski, krajów skandynawskich i środkowo-europejskich, podnoszących kwestie zagrożenia realizacji tej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego całej UE.

            Po wystąpieniach obu prelegentek rozgorzała dyskusja, podczas której rozstrzygano kwestie m.in. finansowania Alternatywy dla Niemiec przez podmioty zewnętrzne – szczególnie Kreml – oraz roli Niemiec w konflikcie syryjskim i szerzej na obszarze Bliskiego Wschodu. W dyskursie poruszono także niezwykle istotny problem wyrazistego stopnia poparcia wyborców dla AfD we wschodnich landach Niemiec. Nie ulega wątpliwości, że poparcie to wiąże się przede wszystkim         z traktowaniem przez Berlin terenów byłej NRD jako obszaru znacznie mniej upodmiotowionego   w porównaniu z zachodnią częścią Niemiec. Nie jest tajemnicą, że mimo wieloletnich                        i wielomiliardowych dotacji dla tych obszarów, bezrobocie na terenach byłej NRD nadal znacznie przewyższa to z części zachodniej (stosunek 9% do 5,6%).[37] Nie można także zapominać o fakcie niechęci społeczeństwa wschodnio-niemieckiego wobec imigrantów ekonomicznych. Kolejnym          z poruszonych wątków była kwestia stosunku niemieckich mediów do AfD.

            Prelegentki wskazywały, że mimo kontrowersyjnej retoryki AfD m.in. gloryfikowanie działań żołnierzy Wermachtu oraz akceptacja rosyjskich działań na Krymie, pojawienie się tej partii w Bundestagu może przyczynić się do przełamania w nich swoistego tabu w aspekcie polityki imigranckiej. Z tego też tytułu taka obecność Alternatywy może stanowić asumpt wzrostu świadomości Niemców co do zagrożenia terroryzmem islamskim i przyczynić się do zmiany dyskursu medialnego nad Renem, a „podziemie medialne”- czyli media spoza głównego nurtu niemieckiej debaty publicznej – będą jawnie z nią sympatyzowały. Dlatego należy dokładnie śledzić politykę prowadzoną przez niniejsze ugrupowanie.

            Drugi panel dotyczący skutków zewnętrznych rozpoczęło wystąpienie analityka stosunków międzynarodowych, Jarosława Guzego, w którym zwrócił uwagę na niezmiernie interesujące zagadnienia, dotyczące rzeczywistych przyczyn dążenia Niemców przyjęcia do UE krajów                  z Europy Wschodniej, w tym Polski, wymieniając m.in. chęć pozyskania nowych rynków zbytu. Politolog pokusił się także o wyrazistą tezę, że obecne pokolenie niemieckich polityków jest pozbawione wielu zasad etycznych – w odróżnieniu do byłego kanclerza RFN, Helmuta Kohla. Mówca odniósł się także do obecnych relacji niemiecko – amerykańskich, które określił jako napięte. Próbował dowieść, że jednym z ważniejszych aspektów współczesnej polityki niemieckiej jest strefa euro, która co prawda wychodzi z kryzysu, ale nie osiągnęła najważniejszych celów stricte gospodarczych, polegających na osłabieniu pozycji dolara jako głównej waluty świata. Dlatego analityk stwierdził, że „Stany Zjednoczone nie są dla Niemiec partnerem, lecz rywalem”. Kolejna mówczyni – Urszula Griebienow, I sekretarz w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, stwierdziła, że z żadnym krajem zachodnim nie mamy tak rozwiniętych kontaktów, jak właśnie           z Niemcami. Jednocześnie jesteśmy krajem najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów niemieckich. Coraz więcej też polskich firm inwestuje w Niemczech. Dlatego istnieje szerokie pole współpracy na wielu płaszczyznach między oboma krajami. Natomiast kwestie potencjalnych niemieckich reparacji wojennych dla Polski będą „w najbliższym czasie” analizowane pod kątem konstrukcji odpowiednich projektów roszczeń z zamiarem przekazania ich drogą dyplomatyczną stronie niemieckiej.

            Następnym prelegentem był pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) prof. Sebastian Płóciennik, który opisał prawdopodobne scenariusze na przyszłość co do dalszej integracji europejskiej oraz strefy euro. Akcentując, że kooperacja walutowa UE znajduje się w stanie permanentnego kryzysu, analityk sugerował, że rozwiązaniem na przetrwanie euro jest szeroko pojęta konsolidacja fiskalna. Wskazał jednakże, że napotyka ona na zasadnicze trudności ze względu na fundamentalną różnicę postaw niemiecko-francuskich, zakorzenionych jeszcze na początku zimnej wojny. W jego przekonaniu, na przeszkodzie wyżej wymienionej integracji stoją odwołania niemieckie do korzeni ordoliberalizmu, wypracowane w czasach bezpośrednio powojennych. Francuzi zaś, pomimo kolejnych zmian ekip rządzących,           w polityce gospodarczej reprezentują myślenie socjalistyczne, oparte na wsparciu przez elity rządzące najbiedniejszych warstw społecznych.

            Owe fundamentalne różnice – jak wskazał mówca – utrudniają wzajemną współpracę dwóch największych krajów UE w zakresie polityki strefy euro. W swoim wystąpieniu przemawiający dotknął także kwestii ostatnich wydarzeń, odnosząc się do afery Volkswagena. Jego zdaniem, sprawa ta wykazała wrażliwość przemysłu samochodowego i szerzej niemieckiej gospodarki na wpływy zewnętrzne, i w dłuższej perspektywie stanowi okazję do zmian struktury gospodarczej państwa niemieckiego i większego uniezależnienia się od nich. Panel zakończyła dyskusja, w czasie której dotknięto zagadnień reparacji wojennych oraz przyszłości stacjonowania wojsk niemieckich w bazie w Rammstein i ewentualnego przeniesienia części oddziałów amerykańskich do Polski.         W tej materii p. Guzy stwierdził otwarcie, że w interesie geopolitycznym Polski nie leży przeniesienie tych oddziałów. Został także poruszony wątek wzmacniania flanki wschodniej NATO i niemieckiego sprzeciwu w tej sprawie. Zasugerował, że strona niemiecka nie jest zainteresowana pogłębianiem obecności wojskowej NATO w Europie Wschodniej nie tylko ze względu na obawy przed Rosją, ale przede wszystkim z chęci utrzymania z przyczyn ekonomicznych baz na swoim terytorium. Zakończył swoją wypowiedź stwierdzeniem, że w najbliższej perspektywie czasowej nie należy spodziewać się w tej materii, żadnych zmian.

            Reasumując, należy podkreślić, że przedmiotowa konferencja o Niemczech po ostatnich wyborach parlamentarnych, umożliwiła poznanie interdyscyplinarnych punktów widzenia na kwestie przyszłości Niemiec po wrześniowym głosowaniu. Spotkanie było próbą swoistego zdefiniowana roli Berlina w UE jako głównego gracza w aspekcie polityki wewnętrznej izagranicznej Wspólnoty. Ogromną zaletą przedsięwzięcia było uczestnictwo w nim osób z różnych analityczno-decyzyjnych ośrodków – zarówno z Ośrodka Studiów Wschodnich czy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, publicystów czy przedstawicieli MSZ. Taka różnorodność gwarantowała jakościową dyskusję w obszarze omawianej tematyki. W mniejszym stopniu zaakcentowane zostało stanowisko Niemiec wobec konfliktu koreańskiego i dążeń kanclerz Merkel do stworzenia warunków negocjacji z Kim Dzong Unem.

            Kolejne konferencja pod patronatem Geopoliti.org ugruntowała portal wśród mediów eksperckich relacjonujących specjalistyczne kwestie w kraju ale także przez wymiar międzynarodowy portalu i bezpośrednie kontakty z ekspertami z zagranicy umiędzynarodowiło wydarzenie eksperckie, które wcześniej miało charakter jedynie wewnętrz Polski.

Paweł Bielicki

 Redaktor

Geopoliti.org

PAŹDZIERNIK – 2017 OTWORZENIE POMOCY PRAWNEJ POLAKOM ZA GRANICĄ

Fundacja Pantarey prowadzi pomoc Polakom za granicą. Pomogliśmy już Polakom którzy wyjechali z Polski ze względu na losowe sytuacje życiowe w których zostali pokrzywdzeni m.in w sprawach z:

– polskimi instytucjami publicznymi, urzędami skarbowymi, ZUSem, komornikami;
– firmami windykacyjnymi, roszczeniami banków i parabanków;
– sprawami prawa rodzinnego;
– sprawami karnymi;
– sprawami karno-skarbowymi.

Na podstawie Art. 61. Kodeksu Postępowania Cywilnego Pantarey w zakresie swoich zadań statutowych  może za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa i brać udział na jej rzecz w sprawach o:

Oznacza to, że dla Polaków pokrzywdzonych w ich prawach obywatelskich przez nierówne ich traktowanie Pantarey wytoczy w Twoim imieniu powództwo lub weźmie udział w Twojej obronie w sądach polskich. Dzięki współpracującymi z nami kancelariami prawniczymi gdy Polacy są za granicą a zostali pokrzywdzeni w Polsce i z tego powodu zdecydowali się na emigrację mogą zgłosić się do Pantarey o pomoc i fundacja może udzielić im pomocy prawnej w Polsce, żeby mogli wrócić do kraju bez konsekwencji prawnych dla siebie.

LISTOPAD – 2017 KONFERENCJA SETPLAN2017 W BRATYSŁAWIE


          W Bratysławie odbyła już druga z rzędu a dziesiąta w ogóle coroczna konferencja „SETPlan” dotycząca spraw energetyki w tym roku z szczególnym uwzględnieniem spraw energetyki w Europie Środkowo-wschodniej w kontekście wyzwań energetycznych w Europie i Unii Europejskiej. W tym roku wydarzenie połączyło się z konferencją Central European Energy Conference oraz odbyła się pod auspicjami Prezydencji Estonii w Radzie Europejskiej UE. Trzy dni konferencji podzielone na 10 paneli dyskusyjnych i 5 równoległych wieczornych sesji zgromadziło licznych ekspertów, decydentów politycznych, biznesmenów, akademików         i przedstawicieli stowarzyszeń branżowych i organizacji pozarządowych. Głównymi organizatorami wydarzenia były Słowackie Centrum Informacji Naukowych i Technicznych (CVTI SR) oraz Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA).[38] Oficjalny patronat nad konferencją na zaproszenie organizatorów objął portal fundacji Geopoliti.org.

         Tematami paneli dyskusyjnych były: unia energetyczna jako siła napędowa modernizacji gospodarki UE; SET Plan jako czynnik napędzający transformację energetyczną: osiągnięcia w dziedzinie energii, badań i innowacji oraz dalsze działania; globalny wymiar R&I energetyki, innowacyjne technologie niskoemisyjne                      i konkurencyjność europejska: narzędzia finansowe; dekarbonizacja: przemysł i paliwa transportowe; rozwiązania dla inteligentniejszych systemów energetycznych na poziomie lokalnym (efektywność energetyczna budynków, inteligentne miasta, wyspy energetyczne); UE jako lider w dziedzinie technologii energii odnawialnej; bezpieczeństwo atomowe; integracja rynku – środkowoeuropejski rynek gazu ziemnego; integracja rynku – sprzężenie rynku w elektroenergetyce ; bezpieczna, czysta i wydajna energia (SC3) i EURATOM; inteligentne miasta i ich społeczności oraz Światowy Przegląd Energetyki 2017.[39] Różnorodność tematyczna konferencji pokazuje jak wiele aspektów jest dyskutowanych w ramach zmieniającej się architektury energetycznej UE, specyfiki poszczególnych regionów i potrzeb w konkretnych państwach narodowych przejawiających się w ich specyficznych miksach energetycznych.
              

         Dominique Ristori Dyrektor Generalny ds. Energetyki Komisji Europejskiej otwierając swym wystąpieniem konferencję przedstawił wieloaspektowo zmiany jakie zachodzą w energetyce europejskiej która według dyrektora jest liderem zmian energetycznych na świecie pod względem inwestycji w „czystą energetykę” oraz nowej wizji rynku energii i rozwiązań prawnych[40] które mają przyśpieszyć rozwój tych zmian zarówno w elektroenergetyce, energii odnawialnej, efektywności energetycznej i nowym systemu zarządzania rynkiem energetycznym w UE. Wskazał także, że rok poprzedni 2016 był pierwszym w historii, w którym większość inwestycji w energetykę w skali globalnej było poczynionych w tzw. „czystą energetykę” czyli jak wymienił: energetykę odnawialną, efektywność energetyczną i inteligentne sieci energetyczne znacznie więcej niż w paliwa kopalne. Ristori przytoczył wielkości inwestycji w „czystą energetykę” składające się na 43% wszystkich inwestycji w energetykę w 2016 roku mianowicie, że sięgnęły sumy 1,5 biliona dolarów.[41] W porównaniu do innych graczy jak Chiny, które ogłaszają duże inwestycje w zakresie „czystej energetyki” ale ze względu, że nie są w tym zakresie gospodarką rynkową i nie mają możliwości aby przygotować rozwiązań zorientowane na potrzeby rynku oraz USA, które są pierwsze w liberalizacji ryku gazu czy elektroenergetyki spoglądają według Ristoriego na UE jako pionierów w konstrukcji nowego modelu rynku energii, UE jest liderem a nie jedynie naśladowcą.[42]


            Na zdjęciu Dominique Ristori na Setplan2017

            Trzema filarami strategii dla Komisji Europejskiej odnoszącej się do zmian na rynku „czystej energetyki” są: nowe ramy prawne, dostęp do finansowania oraz technologie i innowacje. Wskazując na kryzys gazowy w Słowacji w 2009 roku Ristori podkreślił także wagę aspektu bezpieczeństwa dostawy gazu oraz solidarności między Europą zachodnią i środkowo-wschodnią    w pakiecie energetycznym UE w zakresie międzyrządowych porozumień i regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu szczególnie dotyczących współpracy regionów, jawności kontraktów    i organizacji pomocy w dostawach w nagłych przypadkach z zachodu na wschód UE. Temat uwzględniania bezpieczeństwa dostaw oraz wspólnej polityki energetycznej UE stanowił dla Ristoriego ważny aspekt polityki w ramach współpracy w tzw. Unii Energetycznej.

            Kolejnym istotnym tematem zmian w transporcie i elektro-mobilności, która według Ristioriego czeka znacznie szybsza zmiana niż większość ekspertów się spodziewa szczególnie w zakresie publicznego transportu w miastach. Według dyrektora te wszystkie zmiany doprowadzą do tego, że za 10 lat 50% rynku elektrycznego będzie wytwarzanego z energetyki odnawialnej i do tego potrzeba nowego systemu zarządzania oraz digitalizacja produkcji, dystrybucji energii                  i aktywnego konsumenta decydujące kiedy korzysta z energii, który może także być producentem energii w ramach nowych społeczności lokalnych wspieranych przez nowe technologie i dostęp do finansowana. Największą słabością Europy wskazała zdolność przenoszenia wiedzy na nowe rozwiązania rynkowe i tworzenie nowych gotowych rynkowych rozwiązań i produktów oraz wskazał że wyzwaniem jest stworzenie nowej bazy przemysłowej w Europie dla produkcji, która wypełni potrzeby zmian zachodzących zmian w czystej energetyce szczególnie pod względem jakości i trwałości rozwiązań technologicznych w magazynowaniu energii, baterii, efektywności energetycznej, budynkach, fotowoltaiki i energetyki wiatrowej także dużej energetyki offshorowej.

            Wystąpienie w I panelu dotyczącym roli unii energetycznej jako siłą napędową modernizacji gospodarki w UE poszerzył o perspektywę regionalną Markku Markkula Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Markkula stwierdził, że potrzebujemy jakościowego skoku przyśpieszającego rozwój innowacyjnego ekosystemu, udziału wszystkich udziałowców w tym lokalnych i regionalnych władz, uniwersytetów, biznesu oraz obywateli, że musimy współpracować nie tylko na regionalnym i narodowym poziomie ale także w ramach UE i co najważniejsze że musimy zapewnić aby regiony i miasta miały dostęp do finansowania które od nich oczekujemy także w ramach nowego budżetu UE z mniejszymi pieniędzmi ale osiągając efekt synergii z innym finansowaniem także prywatnymi inwestycjami.

            Vojtech Ferencz, Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Republiki Słowackiej przedstawił narodową perspektywę Słowacji na projekt Unii Energetycznej która ma być zrealizowana do 2030 roku łącząc cele ochrony klimatu z energetycznymi m.in. dążąc do odstąpienie od energetyki opartej na węglu, udziale energetyki atomowej w planie energetycznym dla UE szczególnie                        w najbliższych 10 latach.

       Słowacja poparła aby energetyczny mix pozostał w gestii państw narodowych aby dostosować go do doświadczeń i możliwości poszczególnych krajów przetestowanych                   w praktyce jak kryzysie gazowym w 2009 roku, który szczególnie dotknął Słowację. Bezpieczeństwo z tego względu jest kluczowym aspektem obok konkurencyjności w energetyce przez szczególne podkreślanie istoty innowacyjności i rozwojowych projektów w ramach programu ramowego UE Horizon 2020 z szczególnym uwzględnieniem inteligentych sieci energetycznych, elektro-mobilności czy zagadnień efektywności w energetycznej w miastach.

       Rein Oidekivi Ambasador Estonii w Słowacji i oraz Prezydencji Estonii w Radzie Europy UE przedstawił rozwój pakietu Czysta Energia UE podczas prezydencji Estonii. Oidekivi podkreślił propozycję nowej struktury rynku energetycznego który stawia konsumenta w centrum i wprowadza konkurencję w celu obniżenia cen dając możliwość wyboru dostarczyciela usług. Pozostałymi ważnymi kwestiami są sprawy energetyki odnawialnej oraz zarządzania energetyką w ramach projektowanej Unii Energetycznej. Ostatni w dyskusji zabrał głos Michael Losch Dyrektor Generalny Federalnego Ministerstwa Nauki i Ekonomii Austrii przedstawiając perspektywę tego kraju na zmiany w energetyce odnawialnej w Europie z szczególnym uwzględnieniem relacji austriacko-niemieckich w tym zakresie. Odbyła się również konferencja prasowa w której portal Geopoliti.org uczestniczył jako jedyny z Polski patron medialny.

            Na fotografii Dominique Ristori przedstawia politykę Komisji Europejskiej w energetyce.

Podczas konferencji z mediami Geopoliti.org zadawał pytania jako jedyne medium z Polski.[43]

Maja Ruben z redakcji Geopoliti.org rozmawiała z organizatorem konferencji Alexandrem Dulebą              z Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (SFPA) na temat polsko-słowackich relacji       w energetyce w kontekście zmian w Unii Europejskiej.

Maja Ruben: Jakie według Pana są relacje polsko-słowackie w kontekście współpracy energetycznej w Unii Europejskiej?

Tak właściwie powiedziałbym, że szklanka jest w połowie pusta niż pełna. Pozwoli Pani, że wyjaśnię. Ze Słowackiej perspektywy mamy dwa bardzo ważne regionalne projekty w energetyce. Mam na myśli rynkowe sprzężenie w elektroenergetyce i od 2009 roku całkiem sukcesywnie rozwijamy projekt rynkowego sprzężenia pomiędzy Republiką Czeską a Słowacją. Oczekiwaliśmy wtedy, że Polska także się do tego projektu przyłączy ale to Węgry dołączyły w 2012 roku a w 2014 roku dołączyła Rumunia. Teraz prowadzone są rozmowy w czwórce państw wraz z Bułgarią a nie z Polską. Patrząc na geografię polityczną Wyszehradzkiej czwórki jeżeli mówimy o rynkowym sprzężeniu to Polski tu brakuje, więc jeżeli mówimy o sprzężeniu to jest to problemem. Natomiast jeżeli mówimy o integracji rynku gazowego między krajami V4, na marginesie była to polska inicjatywa, podpisały listy intencyjne na temat tworzenia regionalnego rynku gazu.

         Słowacja ma bardzo dobrze rozwinięte interkonektory z Republiką Czeską, Austrią, Węgrami, Ukrainą a ostatnim inter-konektorem, którego brakuje jest właśnie z Polską. Mamy powiedziałbym wspólną agendę i interes Wyszehradu i jestem optymistycznie nastawiony do współpracy na rynku i w przemyśle gazowym interesującym i ważnym dla współpracy obu stron ale brakuje Polski w regionalnej integracji rynku elektroenergetycznego. Dlatego powiedziałem na początku, że ta szklanka bardziej jest w połowie pusta niż pełna, ponieważ inter-konektor jest jeszcze niedokończony.[44]

                    Na fotografii: Dominique Ristori (Komisja Europejska) i Maja Ruben (Geopoliti.org)

Na pytanie Mai Ruben (Geopoliti.org) jak Dominique Ristori (Komisja Europejska) widzi współpracę Komisji Europejskiej i Polski w kontekście opisywanych zmian w energetyce europejskiej Dominique Ristori odpowiedział:

Współpraca pomiędzy Polską i Komisją Europejską jest rzetelna. Jesteśmy w stałym kontakcie. Przedstawiając wszystkie sprawy odnoszące się do hardware i software. Mam na myśli wielką infrastrukturę energetyczną tak jak w przeszłości Lit-Pol[45] ale także odnoszące się do ewolucji energetycznych, nowego projektu rynku dla przykładu, nowej dyskusji na temat mechanizmu pojemności energetycznej w Polsce. Podsumowując, o czymkolwiek mówimy np. bezpieczeństwie energetycznym czy rynku energetycznym prowadzimy między Polską a Komisją Europejską w sprawach energetyki realnie dobry i konstruktywny dialog.

Konferencja trwała 2 dni podczas których prowadzone były dyskusje na temat szczegółowych rozwiązań w poszczególnych sektorach energetyki w Unii Europejskiej w kontekście konkurencji globalnej w USA czy Chinach. Portal fundacji Geopoliti.org wziął udział w międzynaroodowej konferencji pod auspicjami Unii Europejskiej, Rządu Słowacji jako oficjalny patron medialny. Przygotował promocję w Polsce przed konferencją, w trakcie na mediach społecznościowych oraz analizie, relacji i wywiadach z politykami europejskimi i ekspertami słowackimi po wydarzeniu. Formuła udziału jako patron medialny dużych międzynarodowych konferencji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Austrii i krajach Inicjatywy Trójmorza został przyjęty jako cel rozwoju portalu.

GRUDZIEŃ – 2017 PATRONAT GEOPOLITI.ORG NAD KONFERENCJĄ

W cieniu Rosji i Nord Stream – bałtyckie wyzwania geopolityczne

1 grudnia odbyła się konferencję organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, nad którą patronat medialny objął portal Geopoliti.org.

To już trzecie konferencja w 2017 roku kiedy Geopoliti.org objął patronat nad wydarzeniem RODM Kraków po konferencjach:

 „Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja” , http://geopoliti.org/?p=703,  27 stycznia 2017

„Niemcy po wyborach – lekarz Unii Europejskiej czy pacjent o nietypowych objawach?” , http://geopoliti.org/?p=890, 28 września 2017

„W cieniu Rosji i Nord Stream – bałtyckie wyzwania geopolityczne”, http://geopoliti.org/?p=902, 1 grudnia 2017

Plan konferencji

15:00 Panel I
Kwestie sporne i gra interesów w basenie Morza Bałtyckiego na forum Unii Europejskiej

Prowadzenie: Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)

Wystąpienia wprowadzające:
– Wojciech Jakóbik (BiznesAlert.pl)
– Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej)
– Emmet Tuohy (Estońskie Centrum Partnerstwa Wschodniego)

17:00 Panel II
Sytuacja geopolityczna i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

Prowadzenie: Artur Wołek (Ośrodek Myśli Politycznej)

Wystąpienia wprowadzające:
– Marijuš Antonovič (Uniwersytet Wileński)
– Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki)
– Dominik Wilczewski (Przegląd Bałtycki)
– Andris Spruds (Łotewski Instytut Spraw Zagranicznych)

1 grudnia (piątek) godz. 15:00
Hotel Europejski, sala Kossakowa

Patroni medialni: BiznesAlert.pl, Przegląd Bałtycki, Geopoliti.org


[1]Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,105,wspolna-deklaracja-w-sprawie-inicjatywy-trojmorza.html, 25.08.2016,  dostęp: 09.07.2017

[2]Connecting Europe Facility, https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility, dostęp: 09.07.2017

[3]European Structural and Investment Funds, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en, dostęp: 09.07.2017

[4]The Three Seas Initiative: Central and Eastern Europe takes charge of its own destiny, https://visegradpost.com/en/2016/08/28/the-three-seas-initiative-central-and-eastern-europe-takes-charge-of-its-own-destiny/, 26.08.2016, dostęp: 09.07.2017

[5]Prezydent RP w Chorwacji na forum państw ABC, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,103,prezydent-rp-w-chorwacji-na-forum-panstw-abc.html, 25.08.2017, dostęp: 09.07.2017

[6] Szczyt Inicjatywy Trójmorza: najważniejsze informacje, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,653,inicjatywa-trojmorza–three-seas-initiative.html 07.07.2017, dostęp: 09.07.2017

[7]Chamber of Deputies head to attend summit with Trump, http://praguemonitor.com/2017/07/03/chamber-deputies-head-attend-summit-trump, 03.07.2017, dostęp 09.07.2017

[8] Bundesländertage in Tirol von 5.- 6. Juli, http://www.bundespraesident.at/newsdetail/artikel/bundeslaendertage-in-tirol-von-5-6-juli/, dostęp 09.07.2017

[9]Przedłużeniu gazociągu Nord Stream do czeskiego gazociągu GAZELA

[10] Deklaracja sławkowska lub trójkąt sławkowski – porozumienie pomiędzy Czechami, Słowacją i Austrią podpisane w Sławkowie 29 października 2015 roku.

[11] Europa ist kein Geldautomat, http://www.handelsblatt.com/my/politik/international/oesterreichs-bundeskanzler-christian-kern-europa-ist-kein-geldautomat/20020650.html, 05.07.2017, dostęp 09.07.2017

[12] Węgry: Szef dyplomacji: nie uda się podzielić Grupy Wyszehradzkiej, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1056206,wegry-szef-dyplomacji-nie-uda-sie-podzielic-grupy-wyszehradzkiej.html, 06.07.2017, dostęp 09.07.2017

[13] Hans Rauscher, Drei-Meeres-Initiative: Wo wir dabei sind, Der Standard, http://derstandard.at/2000060911892/Drei-Meeres-Initiative-Wo-wir-dabei-sind, 06.07.2017, dostęp 09.07.2017

[14] Trump und das osteuropäische Gegenmodell, Die Presse, http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5246347/Trump-und-das-osteuropaeische-Gegenmodell, dostęp 09.07.2017

[15]Wywiad z Tomášem Strážay, ekspertem Slovak Foreign Policy Association (SFPA) dla Geopoliti.org, http://geopoliti.org/?p=784, 08.07.2017, dostęp 09.07.2017

[16]Ibid.

[17]Szczyt Inicjatywy Trójmorza Najważniejsze Informacje, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,653,inicjatywa-trojmorza–three-seas-initiative.html, dostęp 09.07.2017

[18]Antoni Macierewicz, Minister Macierewicz na Global Forum, http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/minister-macierewicz-na-global-forum-v2017-07-07/, 07.07.2017, dostęp: 09.07.2017

[19]Skrót od mórz Adriatyku-Batłyku-Czarnego

[20]Wywiad z Davidem Koranyi, dyrektorem Dyplomacji Energetycznej Atlantic Council dla Geopoliti.org, http://geopoliti.org/?p=789, 08.07.2017, dostęp 09.07.2017

[21]Wywiad z David Koranyi Dyrektorem Dyplomacji Energetycznej Atlantic Council dla Geopoliti.org, http://geopoliti.org/?p=789, 28.12.2018

[22] Zob. www.globalforum2017.org, dostęp: 9.07.2017

[23]Wywiad z Davidem Koranyi, dyrektorem Dyplomacji Energetycznej Atlantic Council dla Geopoliti.org, http://geopoliti.org/?p=789, 08.07.2017, dostęp 09.07.2017

[24]W formie zaangażowania się Polski na Ukrainie i Gruzji oraz prób stworzenia wspólnej polityki energetycznej Polski, Litwy, Ukrainy, Azerbejdżanu i Gruzji.

[25]Węgry podpisują umowę z Gazpromem. Reuters: dzień przed wizytą Trumpa w Polsce, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/wegry-podpisaly-porozumienie-z-gazpromem,754491.html, 05.07.2017, dostęp 09.07.2017

[26] Memorandum ws. baterii rakiet Patriot, http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/memorandum-ws-baterii-rakiet-patriot-f2017-07-06/, 06.07.2017, dostęp: 09.07.2017

[27]Ministerstwo Środowiska: Poszukiwania gazu ze złóż łupkowych w Polsce 2007-2016., http://lupki.mos.gov.pl/pliki/broszura/poszukiwania-gazu-ze-zloz-lupkowych-w-polsce-2007-2016.pdf,  dostęp 2016-08-21

[28]Stanowisko Prezesa PGNiG w odpowiedzi na pytania Geopoliti.org podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 10-12 maja 2017 r.

[29]Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na e-mail Geopoliti.org „Liczba koncesji gazu łupkowego 2017”, 10.07.2017

[30]Zbigniew Kuźmiuk, Za gaz płacimy jak za przysłowiowe zboże. To skutek umowy, którą w grudniu 2010 wicepremier Pawlak podpisał ze Sieczinem, http://wpolityce.pl/polityka/129671-za-gaz-placimy-jak-za-przyslowiowe-zboze-to-skutek-umowy-ktora-w-grudniu-2010-wicepremier-pawlak-podpisal-ze-sieczinem , 31.03.2012, dostęp 09.07.2017

[31] Pierwsza dostawa katarskiego LNG dotarła do Polski, http://www.energetyka24.com/281495,pierwsza-dostawa-katarskiego-lng-dotarla-do-polski, 11.12.2017, dostęp 10.07.2017

[32]Pierwsza dostawa LNG z USA dotarła do Polski, http://biznesalert.pl/pierwsza-dostawa-lng-usa-dotarla-polski/, 07.06.2017, dostęp 10.07.2017

[33] Poland’s PGNiG expects Norway gas pipeline link by 2022, http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N15C1F8, 28.01.2016, dostęp 10.07.2017

[34] Terminal LNG w Świnoujściu ma pozwalać do re-gazyfikacji do 5 mld m³ czyli około 25-30% rocznego zapotrzebowania Polski., Ministerstwo Gospodarki: zużycie gazu w Polsce będzie rosło, http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/aktualnosci/ministerstwo-gospodarki-zuzycie-gazu-w-polsce-bedzie-roslo, 9.04.2015, dostęp: 10.07.2017

[35]Agenda 2010 – program reform społecznych i rynku pracy w Niemczech, ogłoszony przez Schroedera w 2003 r. Zakładał on większą niż do tej za czasów rządów Helmuta Kohla elastyczność gospodarki, porzucenie idei państwa opiekuńczego poprzez cięcia wydatków socjalnych, wydłużenie wieku emerytalnego i przeznaczanie mniejszej kwoty pieniędzy dla ludzi, nie mogących znaleźć pracy od wielu lat. Do dnia dzisiejszego w Niemczech trwają spory co do słuszności tej reformy, lecz wydaje się uzasadnione stwierdzenie o jej słuszności ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz niż demograficzny. Szerzej na ten temat pisała Magdalena Faracik, zob. M. Faracik, Agenda 2010. Pobożne życzenie Schroedera czy realne szanse na uzdrowienie kraju?, http://www.psz.pl/168 archiwum/agenda-2010-pobozne-zyczenie-schroedera-czy-realne-szanse-na-uzdrowienie-kraju, dostęp- 08.10.2017

[36]Argument analityczki należy poddać w wątpliwość, gdyż szef FDP, potencjalnego koalicjanta chadeków, stwierdził, że aneksję Krymu należy uznać jako „trwałe prowizorium”; zob. Szef niemieckiej FDP: Traktujmy aneksję Krymu jak trwałe prowizorium, http://forsal.pl/artykuly/1062648,szef-niemieckiej-fdp-traktujmy-aneksje-krymu-jak-trwale-prowizorium.html, dostęp 05.10.2017

[37] C. Matthews, Poor Germany: Why the east will never catch up to the west, http://fortune.com/2014/11/09/germany-east-west-economy/, dostęp 07.06.2017.

[38]Więcej o organizatorach w: https://www.setplan2017.sk/index.php/about/organizers , setplan2017.sk, 9.12.2017

[39]Więcej w programie Setplan 2017, https://www.setplan2017.sk/index.php/program , setplan2017.sk, 9.12.2017

[40]Wynikających z dyrektyw Komisji Europejskiej

[41]W oryginalne 1,5 trylion euro.

[42]Welcome and Panel I – The Energy Union as a driver of the modernisation of EU’s economy, https://www.setplan2017.sk/index.php/video/917-panel-1, setplan2017.sk, 9.12.2017

[43]Director General of the Energy European Commission on SETPlan2017 media conference [Geopoliti.org media patronage], http://geopoliti.org/?p=919, 28.12.2018

[44]Alexander Duleba (SFPA) Importance of Polish-Slovak gas interconnector [ Geopoliti.org interview], http://geopoliti.org/?p=916 , 28.12.2018

[45]Chodzi o połączenie elektroenergetyczne Litwa-Polska

Translate »