Diplomatic Hub

3

Geopoliti.org i ReForum.eu –  portal i cykliczne konferencje na temat współpracy Polski i Norwegii z krajami Europy Centralnej.

ReForum.eu:Współpraca polsko-norweska: innowacje, infrastruktura, bezpieczeństwo to międzynarodowa konferencja poświęcona rozwojowi współpracy międzysektorowej instytucji publicznych, firm oraz organizacji pozarządowych i około biznesowych w Polsce i Norwegii w ramach kluczowych projektów związanych z innowacjami, infrastrukturą i bezpieczeństwem.

ReForum.eu jest kolejnym etapem działań Fundacji Pantarey promującym współpracę między firmami polskimi i norweskimi. Konferencje są skierowana do polskich i zagranicznych firm z sektora budowlanego i energetycznego. Kolejna edycja odbędzie się w listopadzie 2016 i będzie dotyczyła współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa militarnego.

Więcej na stronach projektu: www.geopoliti.org 

Michał, Kierownik projektów – ms@pantarey.org

Translate »