• +48 22 300 51 21
  • info@pantarey.org
  • Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, Polska

Pantarey Fundacja

Strona oficjalna

Seminarium na konferencji OBWE: Dyskryminacja finansowa. Od pieniądza korporacyjnego do społecznego.

Fundacja Pantarey zorganizowała 26 czerwca 2023 roku wydarzenie towarzyszące Konferencji OBWE „Rola społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu i ochronie tolerancji i niedyskryminacji: Spotkanie uzupełniające wymiar ludzki III”. Tematem seminarium była „Dyskryminacja finansowa. Od pieniądza korporacyjnego do społecznego”. W dzisiejszym połączonym i zglobalizowanym świecie dyskryminacja finansowa stała się istotnym problemem społecznym i gospodarczym. Seminarium miało na celu […]

Szkola Letnia pod Wiedniem

Zapraszamy do udziału w wakacyjnej Międzynarodowej Szkole Letniej Kontynentalizmu w Wiedniu w sierpniu 2023 roku. Międzynarodowa Szkoła Letnia Kontynentalizmu to wakacyjny wyjazd na tydzień, dwa tygodnie lub trzy do wyboru do kampusu pod Wiedniem. Dwa edukacyjne wyjazdy grupowe autokarowe wycieczki po miastach Europy Środkowej w tygodniu. Trzy dni w tygodniu wykładów o geopolityce kontynentalnej państw […]

From the Volhynian Crime and Eastern Lesser Poland to Bucza and other crime scenes against civilians in Ukraine. Historical and international legal aspects of committing crimes against civilians

Zapraszamy do obejrzenia seminarium „From the Volhynian Crime and Eastern Lesser Poland to Bucza and other crime scenes against civilians in Ukraine. Historical and international legal aspects of committing crimes against civilians” które odbyło się 25 kwietnia 2023 roku w Wiedniu jako towarzyszące wydarzenie konferencji „Torture and Other Grave Breaches of International Humanitarian Law and […]

Seminarium: Nowe formy cenzury nowych mediów na konferencji OBWE/ODHiR w Wiedniu

Witamy!13 marca organizujemy wydarzenie na konferencji OBWE w Wiedniu dotyczące wolności mediów. Zapraszam przedstawicieli nowych mediów do udziału jako mówcy. Wydarzenie będzie towarzyszyło konferencji OBWE:Media Freedom as a Central Pillar of Comprehensive Security: Supplementary Human Dimension Meeting I | OSCENasze wydarzenie jest 13 marca o godzinie 16:30-17:30 w siedzibie OBWE. https://www.osce.org/odihr/shdm_1_2023 To temat dyskusji:New forms […]

#Stopantipolonism2023

Prawda historyczna o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, a także o wypaczaniu Holokaustu w kontekście współczesnych form ludobójstwa jest dziś wykorzystywana do atakowania Polski jako rzekomych sprawców Holokaustu oraz pomniejszania i zniekształcania cierpienia Polaków w związku z ludobójstwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Demaskujemy tę fałszywą narrację i przedstawiamy w nowoczesnej formie […]

Pantarey składa petycję do Komisji Petycji Europarlamentu w sprawie naruszeniu praw Norweżki w postępowaniu azylowym w Polsce

W imieniu wnioskodawców oraz Fundacji Pantarey, która została dopuszczona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Polsce do procedury azylowej, składam petycję w sprawie naruszenia przez Polskę i Norwegię praw obywateli Unii Europejskiej (EOG) wynikających z Traktatów UE, swobodny przepływu osób i innych problemów związanych z wdrażaniem prawa unijnego obywateli Norwegii, którzy złożyli 21 grudnia 2020 […]

Muzykoterapia z psychoterapią z rodzinami straumatyzowanymi przez urząd Barnevernet

Fundacja w dniach 25-26 października 2022 r., przeprowadziła muzykoterapię z psychoterapią z rodzinami straumatyzowanymi przez urząd Barnevernet w Norwegii. Rodziny są w postępowaniach azylowych w Polsce. Podczas dwóch dni 10 godzinnej sesji przeprowadzono testy psychologiczne i wywiady, muzykoterapię dla dzieci, pracę z emocjami i psychoterapią, pracę na poziomie duchowym z muzykoterapią, muzykoterapię psychologiczną emocji rodzinnych, […]
Translate »